چهار غیرنظامی شراوا در توپباران ارتش غاصب ترک زخمی شدند

​​​​​​​در حملات توپخانه‌های ارتش غاصب ترک و تروریست‌هایش چهار نفر از ساکنان روستاهای بخش شراوا در کانتون اشغالی عفرین زخمی شدند

توپخانه‌های ارتش غاصب ترک و تبهکاران آن از ساعت ١۴:٣٠ روستاهای بینه و سوخانکه در بخش شراوای کانتون اشغالی عفرین را هدف حمله قرار دادند.

 

به گفته خبرنگار هاوار نیوز تاکنون چهار روستایی در توپباران‌ها زخمی شده‌اند.

 

توپباران همچنان ادامه دارد.