چیاکورد: تا کنون هیچ دیالوگ مستقیمی بین ما و رژیم سوریه انجام نشده است

چیا کورد معاون ریاست مجلس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه اعلام نمود که تلاشهای طرف سوم دیالوگ بین خودمدیریتی و رژیم سوریه در جریان هستند. اما تا کنون تلاشهای مرتبط به مذاکره سیاسی مستقیم در جریان نبوده‌اند.

روز گذشته رسانه‌های خودمدیریتی شمال سوریه از نقشه ۱۰ ماده‌ای روسیه جهت تحقق دیالوگ و مذاکره بین خودمدیریتی شمال-شرق سوریه و رژیم سوریه پرده برداشتند.

در رابطه با این مسئله چیا کورد معاون ریاست مجلس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه طی تماسی تلفنی با خبرگزاری هاوار گفتگو نمود.

بدران چیا کورد در این گفتگو اظهار داشت که: از زمان شروع تهدیدهای ترکیه و حملات آن به مناطق شمال-شرق سوریه، روسیه نقش برقراری گفتگو و مذاکره را بین خودمدیریتی شمال-شرق سوریه و رژیم سوریه را بر عهده گرفته است، تا کنون روسیه در این چارچوب فعالیتهایی را انجام داده است. به همین دلیل نشستهای فراوانی بین روسیه و ما، روسیه و رژیم سوریه برگزار شده است و مسائل عدیده فراوانی مطرح شده است. چیا کورد همچنین افزود: تلاشهای روسیه تا کنون به منظور ایجاد مبنایی مشترک برای دست‌یابی این مذاکرات به نتیجه ادامه یافته‌اند؛ تا کنون این تلاشها به نتیجه مثبتی برای برگزاری دیالوگ سیاسی مستقیم بین ما و رژیم سوریه دست نیافته‌اند.