کامیلا پاور: بایستی انقلاب کنفدرالیزم دمکراتیک را بیشتر شناخت

دکتر کامیلا پاور استاد دانشکده‌ لندن شرقی به دیدار دانشکده و آکادمی‌های روژاوا رفته و اعلام کرد، بایستی انقلاب روژاوا  در دیگر نقاط جهان بیشتر شناخته شود.

  دکتر کامیلا پاور استاد دانشکده لندن شرقی که برای دیدار با آکادمی و دانشکده‌‌های روژاوا و تحقیق درباره‌ی مدل‌های آموزشی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه، به روژاوا رفته بود اعلام کرد، انرژی و امید بسیاری در منطقه وجود دارد.

  تعداد بسیاری از استادان دانشگاه، آکادمیسین و پژوهشگر از آمریکا و کشورهای اروپایی به شمال و شرق سوریه رفته و از دانشکده‌های روژاوا و کوبانی دیدار کردند.

  کامیلا پاور انسان شناس( آنتروپولوگ) اعلام کرد، ۵ سال قبل در سمیناری درباره‌ی ژنئولوژی با مدل خودمدیریتی دمکراتیک روژاوا آشنا شده است. وی درباره‌ی دیدار خویش اظهار داشت،‌ "پس از دیدارهایم با تعدادی از آکادمیسین‌های اروپا تصمیم گرفتیم به روژاوا آمده و درباره‌ی سیستم آموزشی با نهادهای آموزشی گفت و گو نماییم."

  پاور اعلام کرد، دیدار‌های آن‌ها از دانشکده، آکادمی‌ و با آکادمیسین و دانشجویان روژاوا بسیار مثبت بوده است و افزود "‌ قبل از هر چیزی من انرژی و امیدی زیادی را احساس می‌کنم. برای شناخته شدن و خودسازی هیجان و امیدی بزرگ را می‌بینم. مشکلاتی هم وجود دارند اما برای حل شدن آن‌ها باید پشتیبانی نماییم."

  مبارزه برای تمامی جهان

  پاور اظهار داشت، سیستم جدید با تلاشی عظیم برپاشده و افزود، " در کوبانی هستیم، مکانی که ضربات سختی به داعش وارد شد. دیدیم که با بهایی عظیم دستاوردهایی بدست آمده است. از سویی تمامی جهان تجربه‌ی کنفدرالیسم دمکراتیک را نادیده گرفته و از سوی دیگر برای تمامی جهان علیه داعش مبارزاتی انجام شده‌‌اند."

  مبارزات زنان من را به اینجا آورد

  در ادامه پاور اعلام کرد، مبارزات زنان و ژنئولوژی وی را به روژاوا آورده است و گفت، "‌ مبارزات با پیشاهنگی زنان جوان جلب توجه می‌کند. آنچه که این انقلاب را از دیگر انقلابات متمایز می کند، رهبری زنان است. به نظر من، این برای تمامی جهان امیدی بزرگ است. از دانشکده کوبانی دیدار کردیم قبل از آن به دانشکده روژاوا رفته بودیم. بخش زیادی از دانشجویان زنان جوان هستند. اکنون همه باید فکر کنند که اگر داعش نابود نمی‌شد چه اتفاقی بر سر این انسان‌ها می‌آمد؟"

  مسئولیتی بزرگ بر عهده‌ی ماست

  پاور در ادامه سخنان خویش اعلام کرد، بایستی دیگر نقاط جهان انقلاب کنفدرالیسم دمکراتیک را بشناسند. وی اظهار داشت،‌" مسئولیتی بزرگ بر عهده‌ی ماست. امیدوواریم به آغازی مبدل شود. در بسیاری از زمینه‌ها باید مورد حمایت قرار گیرد. به همین دلیل فرصت‌ و پروژه‌هایی باید آماده شوند. بایستی گفت و گو کرده و همدیگر را درک کنیم. باید ملزومات اینجا را درک کنیم. "

  سخنی که باید گفته می‌شد، گفته شود

  پاور اظهار داشت، باید نقاط مختلف جهان این انقلاب را شناخته و افزود" در جهان جوانان در تلاش برای یافتن مسائلی جدید هستند. آنها در جستجوی بسیاری از مسائل مانند محیط زیست، آزادی، زندگی جدید و غیره هستند. اگر بتوان مدل اینجا را تا حدی به آن‌ها نشان داده و به آن‌ها معرفی نماییم، آنها متوجه خواهند شد که بسیاری از مشکلات در این مدل توضیح داده شده و حل شده است. این نیرویی بزرگ است. وقتیکه بازگشتیم، برای قدم اول بعضی اطلاعات و  تصاویر مختلفی را در این زمینه تهیه خواهیم کرد. سخنی که باید گفته می‌شد، باید گفته شده درباره آن لە مجامع گوناگون گفتوگو خواهیم کرد تا انسان‌های دیگر این انقلاب را بشناسند. "

   جامعه و آکادمی در هم آمیخته‌اند

  پاور اظهار داشت، در روژاوا جامعه و آکادمی از یکدیگر جدا نیستند و افزود، " باید اعلام کنم سیستم آموزشی اینجا در مقایسه با سیستم غالب آموزشی در کشورهای غربی بسیار متفاوت است. در اینجا آکادمی و جامعه با هم در آمیخته‌اند و در کنار هم حرکت می‌کنند که برای اجتماعی شدن آموزش بسیار مفید خواهد بود. "