ارتش ترکیه به قطع درختان ساکنان عفرین ادامه می‌دهد

ارتش ترکیه در نوار مرزی مابین کانتون عَفرین و باکور کردستان، ١۵٠ نهال از درختان روستائیان را به منظور ایجاد دیوار مرزی و حفر خندق تخریب کرد

ارتش ترکیه در نوار مرزی مابین کانتون عَفرین و باکور کردستان، ١۵٠ نهال از درختان روستائیان را به منظور ایجاد دیوار مرزی و حفر خندق تخریب کرد.

 

تعارض به خاک روژاوای کردستان از طرف دولت ترکیه ادامه دارد. ارتش این کشور یک بار دیگر از خط مرزی کانتون عَفرین عبور کرده و در نوار مرزی اقدام به ایجاد پایگاه نظامی کرد.

 

خبرنگار خبرگزاری فرات در منطقه گزارش داد که ارتش ترکیه ١۵٠ نهال زیتون روستائیان روستای بالیه منطقه راجو کانتون عفرین را تخریب کرده اند.

 

همچنین ارتش ترکیه روز ٢۶ اکتبر سال جاری نیز به منظور حفر خندق و دیوار در روستای شنگیل منطقه میدان کانتون عَفرین ١٣٠ نهال درخت دیگر را از بین برده بود.

 

گفتنی است که ارتش ترکیه در روزهای اخیر ایجاد دیوار و حفر خندق را با سرعت بیشتر ادامه می‌دهد.