کردها یا با هم به پیروزی خواهند رسید یا در غیر اینصورت شکست خواهند خورد

​​​​​​​مسئولین سه حزب کرد روژاوا بر لزوم همبستگی میان احزاب و جریان‌های کردی تأکید کرده و گفتند:"کردها باید با دولت فاشیستی ترکیه همکاری نکنند، کردها به همبستگی و اتحاد ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمندند."

مسئولین حزب کمونیست کردستان، حزب لیبرال کردستان و حزب چپ دمکراتیک کردستان در روژاوای کردستان در مصاحبه با خبرگزاری فرات رویدادهای اخیر از جمله اقدام آمریکا علیه کودار پیشاهنگ پ.ک.ک، تعطیلی دفاتر جنبش آزادی توسط حکومت اقلیم و حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان را مورد ارزیابی قرار دادند.

 

خواستار دامن زدن اختلافات میان کردها هستند

نجم‌الدین ملا عمر دبیرکل حزب کمونیست کردستان اقدام آمریکا علیه کودار پیشاهنگ جنبش آزادی و اقدام ی.ن.ک در تعطیلی دفاتر جنبش آزادی را محکوم کرد.

دبیرکل کمونیست کردستان تصمیم آمریکا را حمله به تمام کردها خواند و افزود:"این تصمیم علیه فرزندان کردستان گرفته شده که به عنوان فدائیان کردستان شناخته می‌شوند. آنان پیشاهنگان مظلوم‌ها و کمونیست‌ها هستند. آنان تنها به پ.ک.ک تعلق ندارند. همچنان که ملا مصطفی بارزانی، مام جلال و دکتر قاسملو روشنی‌بخش راه ما و ارزش‌های خلق هستند این سه هم پیشاهنگان ما می‌باشند. لازم است تنها به چشم پیشاهنگان پ.ک.ک دیده نشوند، آنان پیشاهنگان همه ما هستند."

ملا عمر خاطرنشان کرد که هدف آمریکا و ترکیه دامن زدن به اختلاف و تفرقه میان کردهاست، وی افزود: ترکیه که در شمال و شرق سوریه به کشتن کردها می‌پردازد چگونه می‌تواند در جنوب کردستان به دوست کردها مبدل شود. نباید فراموش کرد که شمال و جنوب کردستان روح مشترکی دارند.

 

هر حزبی در روژاوای کردستان می‌تواند به سیاست‌ورزی بپردازد

دبیر کل حزب کمونیست کردستان تأکید کرد که آمریکا و ترکیه پشت حمله به دفاتر جنبش آزادی در جنوب کردستان جای گرفته‌اند. وی اظهار کرد:"اقدام ی.ن.ک در تعطیل کردن دفاتر جنبش آزادی کاری غلط بود. اعضای جنبش آزادی برای کردستان هزینه‌های فراوانی را بر دوش کشیده‌ و این حزب را تشکیل داده‌اند. دیدگاههای جنبش آزادی لازم نیست که مشابه پ.د.ک و یا ی.ن.ک باشند. آنان مجبور نیستند همچون پ.د.ک و ی.ن.ک سیاست کنند.

 

احزاب ما در روژاوای کردستان دارای دیدگاههای جداگانه‌ای هستند. اما هر حزبی حق دارد طبق موازین خود به فعالیت سیاسی بپردازد، کسی دفترهای حزب دیگر را تعطیل نمی‌کند، هر کس حق دارد دیدگاههای خود را به شیوه‌ای آزادانه محفوظ کند. نباید حق فعالیت سیاسی را از جنبش آزادی دریغ می‌کردند."

 

بدون کنگره و اتحاد ملی ممکن نیست

نجم‌الدین ملا عمر با تأکید بر اهمیت و لزوم کنگره ملی گفت:"برگزاری کنگره ملی احزاب و جریان‌های سیاسی به نفع کردهاست. رژیم‌های ترکیه، آمریکا، ایران و سوریه علی‌رغم اختلافات مابین خود، اما در مورد مسئله کردها با هم متفق هستند. ما چرا نمی‌توانیم اختلافات یکدیگر را قبول کنیم؟"

 

کردها یا با هم به پیروزی می‌رسند یا با همدیگر شکست خواهند خورد

فرهاد تلو عضو کمیته مرکزی حزب لیبرال کردستان در اظهارات خود تعطیلی دفاتر جنبش آزادی را خواسته دولت ترک عنوان کرد و افزود:"ما این عمل را حمله به کردها و کردستان می‌دانیم. از هر جنبه‌ای به مسئله‌ نگاه کنیم تضعیف هر کرد به معنی تضعیف ملت کرد می‌انجامد. کردها یا با همدیگر متحمل شکست خواهند شد و یا با هم به پیروزی دست می‌یابند. به همین دلیل صرف‌نظر از هر بهانه‌ای تعطیل کردن دفاتر جنبش آزادی کاری غلط و غیرقابل قبول است. مواضع ما روشن است، تعطیلی دفاتر هر کدام از احزاب کاری غلط است."

 

باید بجای تفرقه به اتحاد و همبستگی کردها همت شود

تلو با یادآوری ممانعت مسئولان پ.د.ک از سفر هیئتی از آکادمیسین‌ها و روزنامه‌نگاران برای شرکت در کارگروه ژینوساید عفرین افزود:"اکنون عفرین به زخمی‌ در دل کردها مبدل شده است. زخم عفرین چیزی کمتر از زخم هلبجه نیست. از اینرو باید در مورد عفرین مواضع ما قاطع باشند. عفرین نه تنها برای روژاوا و یا برای شمال کردستان، بلکه برای همه کردها در اولویت است. ما ممانعت از سفر هیئت جنوب برای شرکت در کارگروه عفرین را کاری درست نمی‌دانیم. کردها بجای تفرقه باید به همبستگی میان صفوف خود بپردازند."

 

تلو از پ.د.ک و ی.ن.ک خواست تا برای برگزاری کنگره ملی کردستان گام بردارند و افزود:"کنگره ملی مرهمی بر آلام صدها ساله کرد و کردستان است."

 

همچون خلق باید احزاب هم متحد باشند

صالح گدو دبیر کل حزب چپ دمکراتیک کردستان در مورد تعطیلی دفاتر جنبش آزادی از سوی ی.ن.ک گفت:"از ١٩٧۵ با اتحادیه میهنی رابطه داریم. ما ی.ن.ک را همچون حزبی که از هویت ملی محافظت می‌کند شناخته‌ایم. [ی.ن.ک] نیرویی کردستانی است و از هویت ملی کردها در هر چهار بخش دفاع کرده است. به نظر من این خطمشی مام جلال است. در این مورد ما هم تجارب بسیاری داریم، شمال، شرق، جنوب و روژاوای کردستان هیچ توفیری با هم ندارند. ما همیشه به نیرویی برای همکاری مبدل شده‌ایم و به کمک‌های خود هم ادامه خواهیم داد.

 

در مورد تحولات جاری بویژه آنچه که در سلیمانیه روی داده ما می‌گوییم، امروز روز جنگ داخلی نیست، نه روز اختلاف میان برادران است. چنین اقداماتی به ما کمک نخواهند کرد. باید به مانعی در اتحاد ملی خلق و احزاب مبدل نگردند. ما امیدواریم که ی.ن.ک و رهروان راه مام جلال این مهم را مد نظر قرار دهند، هر کسی می‌داند که تصمیم به تعطیلی دفاتر جنبش از سوی نیروهای دولت_ملت صادر شده است. ما هم به آنان می‌گوییم؛ به جوهر خود برگردید."

 

رهبر آپو باید آزاد گردد

صالح گدو به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان اشاره کرده و افزود:"نه تنها خلق کرد بلکه امروز تمام خلق‌های جهان خواستار آزادی رهبر آپو هستند. این خواسته تمام خلق‌های آزادیخواه، دمکراسی‌طلب و دوستدار حقوق بشر است.

 

٢٠ سال پیش جمهوری ترک قلب آزادیخواهان را مجروح کرد. این زخم در قلب هواداران دمکراسی ایجاد شده است. تمام دولت‌ها از جمله آمریکا، روسیه و کشورهای اتحادیه اروپا باید به دولت فاشیستی ترکیه بگویند؛'دیگر بس است'. باید رهبر آپو آزاد شود و بصورت آزادانه میان خلق خود زندگی کند."