کنگره حزب اتحاد دمکراتیک در روز دوم ادامه دارد

دومین روز کنگره هشتم حزب اتحاد دمکراتیک (پ.ی.د) در شهرک رمیلان از توابع قامشلو در روژاوای کوردستان ادامه دارد

حزب اتحاد دمکراتیک از روز گذشته (دوشنبه ٢۴ فوریه/ ۵ اسفند) هشتمین کنگره خود را در شهر رمیلان از توابع قامشلو آغاز کرد.

هشتمین کنگره پ.ی.د با شعار «با اتحاد دمکراتیک اشغالگری را در هم می‌شکنیم، خودمدیریتی را توسعه داده و سوریه‌ای دمکراتیک را ایجاد می‌کنیم» و با شعار ۶٠٠ نماینده از شمال و شرق سوریه برپا می‌شود.

روز گذشته در نخستین روز کنگره پس از پیام افتتاحیه و سخنرانی روئسای مشترک گزارش شورای مرکزی پ.ی.د، مجلس زنان پ.ی.د و نهادهای این حزب قرائت شدند.

| بیشتر بخوانید ...
• کنگره حزب اتحاد دمکراتیک آغاز به کار کرد

شرکت کنندگان در دومین روز کنگره در رابطه با برنامه‌‌های حزب، اساسنامه و شورای مرکزی حزب به رایزنی خواهند پرداخت.

پس از بحث و گفتگو در مورد تعیین شورای مرکزی روئسای مشترک تازه حزب با آرای شرکت کنندگان انتخاب خواهند شد.

کنگره به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.