ک.ن.ک: انقلاب روژاوا در ۷ مین سالروز آن ادامه دارد

در ۷ مین سال انقلاب روژاوا، با ایجاد جامعه دمکراتیک و سیستم جایگزین خویش، به گونه‌ای موفقیت آمیز ادامه دارد.

  شورای رهبری کنگره ملی کردستان ک.ن.ک با انتشار بیانیه‌ای ۷ مین سالروز انقلاب شمال و شرق سوریه را تبریک گفت.

  ک.ن.ک در این بیانیه خاطر نشان ساخت، انقلاب روژاوا در ابتدا در روز ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۲ / ۲۸ تیر ۱۳۹۱ در کوبانی آغاز شد، با آزاد سازی دیرک و عفرین بزرگتر شده و مرحله به مرحله در روژاوای کردستان گسترش یافت.

  ک.ن.ک اظهار داشت، پیشرفت‌های انقلاب روژاوا تاکنون ادامه دارند و افزود، " سیستم خودگردان مرحله به مرحله ایجاد می‌شود، اکنون نیز مدیریت شمال و شرق سوریه ایجاد می‌شود، مجلس خلق و مجلس مناطق تشکیل می‌شوند.

  یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب روژاوا در بهار سال جاری بدست آمد، مبارزان راه آزادی در اواخر ماه مارس در روستای باغوز واقع در شرق دیرالزور آخرین مناطق در دست داعش را آزاد کردند و حاکمیت داعش در منطقه پایان یافت. این موفقیت تاریخی مبارزان کرد بود. در نتیجه‌ی این موفقیت جهانیان بیشتر خلق و نیروهایمان را شناختند و راه آزادی، صلح و چاره‌یابی را هموارتر نمود. "

  ک.ن.ک بدین مناسبت مبارزان ی.پ.گ، ی.پ.ژ و ق.س.د را تبریک گفته و اعلام کرد، "در این نبرد بهای گزافی را پرداختیم. این موفقیت با خون هزاران شهید و زخمی بدست آمد. همگیمان به آن‌ها بدهکار هستیم. به این مناسبت بار دیگر در شخص شهدای روژاوا، ‌تمامی شهدای کردستان را گرامی می‌داریم و در برابر خاطرات آن‌ها سر تعظیم و احترام فرو می‌آوریم. "

  ک.ن.ک با اشاره به حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه علیه روژاوا و شمال سوریه اعلام کرد، " دولت ترکیه، با موافقت روسیه و سکوت دیگر قدرت‌های بین‌المللی، ابتدا در سال ۲۰۱۸ به عفرین حمله کرده و اشغال نمود. خلق و مبارزان عفرین مقاومتی بی‌نظیر را پیشه نمودند و این مقاومت تاکنون ادامه دارد. دولت ترکیه و همکاران آن، به حملات خود علیه روژاوا ادامه می‌دهند. دشمنان خلق‌مان و همدستان آن‌ها به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. با تمامی نیروی خود به حملات وحشیانه‌ی خویش ادامه می‌دهند. در برابر این حملات، نبرد آزادی، نبرد نابود ساختن اشغالگری با قهرمانی و دلسوزی ادامه دارد.

  انقلاب روژاوا با فداکاری، قهرمانی و با خون هزاران شهید محقق شد. برای پیشرفت انقلاب، آزادی خلق و میهن بهایی گزاف پرداخت شد. مقاومت بی‌نظیر دختران و پسران کرد، در تمامی جهان توسعه یافت. بویژه مقاومت و دفاع از کوبانی، به سمبل و حماسه‌ای جهانی مبدل شد.

  انقلاب روژاوا نه تنها در زمینه‌ی دفاع و قهرمانی، بلکه با تشکیل سیستم خودگردان خویش، با موضع خود در برابر خلق‌ها و آيین‌ها، با موضع دمکراتیک خویش و ایجاد جامعه‌ای سازماندهی شده به الگویی برای منطقه مبدل شده است. بویژه در برابر سیستم‌های عقب‌مانده و سلطه‌گر در منطقه با ایجاد جامعه و سیستم جایگزین، نقش زن آزاد در جامعه و سیستم حویش، به الگویی جهانی مبدل شده و نظر تمامی جهانیان را به خود جلب کرده است. نقش زنان کرد در انقلاب روژاوا در تمامی جهان مورد بحث قرار گرفته و به دقت دنبال می‌شود.

  انقلاب روژاوا با ایجاد جامعه دمکراتیک و سیستم جایگزین خویش در هفتمین سالروز خود به شکلی موفقیت‌آمیز ادامه دارد. به این مناسبت ما به عنوان کنگره‌ی ملی کردستان سالروز انقلاب روژاوا را در ابتدا به مبارزان آزادی خواه و تمامی خلق‌های کردستان تبریک می‌گوییم. در شخص شهدای روژاوا تمامی شهدای کردستان را گرامی داشته و در برابر آن‌ها سر تعظیم فرو می‌آوریم."