گردان مبارزان اینترناسیونالیست: آنجا که ظلم هست مقاومت نیز هست

: آنجا که ظلم وجود داشته باشد مقاومت هم وجود دارد. مبارزان اینترناسیونال در جبهه‌های مقاومت شرف شانه به شانه مبارزان ق.س.د می‌جنگند.

گردان آزادی که از سوی مبارزان اینترناسیونالیست در روژاوا تشکیل شده است در بیانیه‌ای با اشاره به حملات دولت اشغالگر ترک می‌گوید: آنجا که ظلم وجود داشته باشد مقاومت هم وجود دارد. مبارزان اینترناسیونال در جبهه‌های مقاومت شرف شانه به شانه مبارزان ق.س.د می‌جنگند.

گردان مبارزان اینترناسیونالیست که نام خویش را گردان آزادی اینترناسیونال گذاشته‌اند در بیانیه‌ای حملات رژیم تبهکار ترکیه به روژاوا را محکوم کرده و هدف از حملات ترکیه را نسل‌کشی و غارت عنوان کرده‌اند. در این بیانیه آمده است:"آنهایی که خواهان ایجاد رعب و وحشت در میان خلق روژاوا و به بردگی کشیدن آنان هستند نباید فراموش کرده باشند که خلق روژاوا دارای قهرمانانی است که خویش را با عزم جنگ و اندیشه آزادیخواهی مسلح کرده‌اند و مبارزان اینترناسیونال هم دوشادوش آنان ترانه‌ها‌ی مقاومت می‌خوانند.

ترانه‌های آزادی همراه مبارزان اینترناسیونالیست بهتر خوانده می‌شوند. ما اسیران دنیا را تنها با اینترناسیونالیسم می‌توانیم از خواب بیدار کنیم. گردان اینترناسیونال آزادی از سوی افرادی تشکیل شده است که با کینه و حرص علیه ظالمان تشکیل شده است، خوب می‌دانند که علیه تبهکاران داعش و جمهوری وحشی ترکیه چگونه بجنگد و با اذعان به این واقعیت به جنگ می‌پردازد. جنگ و مقاومت مبارزان، اشغالگران را در خونی که می‌ریزند خفه خواهد کرد. گردان آزادی اینترناسیونال فعالانه در برابر حملات اشغالگری دولت ترک مقاومت می‌کند.

مبارزان اینترناسیونال با استقرار در سنگرهای نبرد پرچم‌های مقاومت را به اهتزاز درمی‌آورند و ترانه‌های آزادی را به زبان مادری خویش می‌خوانند. آنجا که ظلم هست مقاومت نیز هست. اینترناسیونالیست‌ها در جبهه‌های پیشین مقاومت شرف شانه به شانه مبارزان ق.س.د می‌جنگند. تمامی رنجدیدگان جهان که نسبت به ظالمان خشم و کین دارند باید در صفوف گردان آزادی اینترناسیونال جای گرفته و به نبرد بپردازند. ما شما را به درآغوش گرفتن اسلحه‌های آزادی دعوت می‌کنیم که این مهم ما را به آزادی رهنمون می‌کند."