گروه دیگری از جوانان به بسیج عمومی هفتانین پیوستند

در مخالفت با اشغالگری‌های دولت ترکیه گروه دیگری از جوانان به بسیج عمومی هفتانین پیوستند

یک گروه از جوانان در چهارچوب فراخوان برای بسیج عمومی سازمان جوانان میهن‌دوست و زنان جوان مبارز، به صفوف گریلا علیه اشغالگری دولت ترکیه پیوستند. آن‌ها توسط خبرگزاری "نوچه جوان" ویدیویی منتشر کردند.

در پیام این جوانان آمده است: به عنوان جوانان باشور کوردستان به سمت پ.ک.ک می‌رویم و به صفوف گریلا می‌پیوندیم و آماده هستیم تا دوشادوش گریلا از حق مشروع خلق کورد صیانت کنیم. دولت اشغالگر و ملیگرای ترک می‌خواهد با نو کردن میثاق ملی دولت عثمانی، خلق منطقه و بویژه خلق کورد را قتلعام کند.

همچنین آمده است: به عنوان جوانان باشور کوردستان، از جوانان مسئول می‌خواهیم به عنوان وظیفه‌ای اخلاقی و میهنی از خاک کوردستان دفاع کنند و در جنگ هفتانین شرکت کنند.