گریلا در ۳۶مین سال رستاخیز مقاومتی نیرومند را پیش می‌گیرد

ک.ج.ک کارزار ۱۵ آگوست را تبریک گفته و اعلام کرد، "‌نیروهای گریلایمان همانگونه که ۳۵ سال در برابر هر نوع حمله‌ای مقاومت نموده و دستاوردهایی را به دست آوردند، در ۳۶مین سال مقاومت نیز ایستادگی نستوه را پیشه نموده و دستاوردهایی را فراهم خواهند نمود."

   ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان ک.ج.ک ۳۵مین سالروز ۱۵ آگوست را تبریک گفته و اعلام کرد، "کارزار ۱۵ آگوست را به خلق کرد، ‌رهبر آپو، جانبازان گریلا، خانواده‌ی شهدا، رفقای زندان، نیروهای گریلا و تمامی خلق‌های خاورمیانه تبریک می‌گوییم. یاد و خاطره ده‌ها هزار شهید که در طی ۳۵ سال موفقیت‌های بزرگی را فراهم کردند و کارزار ۱۵ آگوست را تداوم بخشیدند با احترام و قدردانی گرامی می‌داریم. مطمئنا کردستان آزاد و خاورمیانه‌ی دمکراتیک که آرزوی عگید، زیلان، شیلان کوبانی، نودا کارکر، دلال آمد، آتاکان ماهیر، شوین بینگول، حسین ماهیر، ساری ابراهیم، هلمت، زکی شنگالی،‌ رستم جودی، سینان سور، خبات دیرک،‌ رشید سردار و تمامی شهدایمان است ایجاد خواهد شد."

   کارزار ۱۵ آگوست در شرایطی دشوار انجام گرفت، نیرومند شده و ادامه دارد
   ریاست مشترک ک.ج.ک اظهار داشت، جنبش آپویی که ۴۶ سال قبل بر قله‌ی تاریخ قرار گرفت مهر خود را بر بسیاری موفقیت‌ها زده است و افزود، "یکی از موفقیت‌های اساسی مبارزات گریلاییست که در طی ۳۵ سال بدون وقفه و به گونه‌ای فدایی ادامه دارد. مبارزات گریلا که با بهایی گزاف تقویت گشت، موفقیت‌های بزرگی را ایجاد نمود. به بخش بزرگی از اهداف خود دست یافته و هیچ بها و زحمتی بی‌ثمر نبوده است.

   از زمانیکه کارزار ۱۵ آگوست آغاز شد تاکنون، این روز به عنوان روز جشن رستاخیز تبریک گفته می‌شود. خیز بلند گریلایی ۱۵ آگوست انقلاب‌هایی را محقق نمود که  در کردستان و خاورمیانه سبب پیشرفت‌هایی کم نظیر در سطح جهان گشت. کارزار گریلایی ۱۵ آگوست انقلاب ملی، دمکراتیک، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را محقق نمود. انقلاب‌هایی که محقق گشتند هر روزه گسترش یافته و ژرف می‌گردند.

   بایستی واقف بود که کارزار ۱۵ آگوست در شرایطی بسیار دشوار انجام گرفت، نیرومند شده و ادامه دارد. عملیات‌هایی بسیار گسترده انجام گرفتند که در مبارزات گریلایی پیش از آن انجام نشده‌اند. گریلا بودن ۲۴ ساعته به روش گریلاهای آزادیخواه کردستان مبدل شده است. در خاورمیانه که سخت‌ترین شکل دولت، اقتدارگری، استعمارگری و عقب‌ماندگی در آن ایجاد شده و هم‌اکنون تعادل جهانی در آن‌ شکل می‌گیرد، به عرصه‌ی مبارزات گریلایی مبدل شده که بر نیرو و خلق خود اتکا نموده و بدین شکل در تاریخ جای گرفته است. اگر امروزه خلق کرد دارای اراده‌ای آزاد باشد، اگر مبارزات نیرومند زنان و جوانان انجام می‌گیرند در نتیجه‌ی خیز بلند ۱۵ آگوست است. آنکه 'نوزایی به نتیجه رسید، زمان رهایی فرا رسیده است" مد نظر رهبر آپو را آفرید، مبارزات گریلاییست.

   بزرگترین موفقیت ۱۵ آگوست، نیرومند نمودن مبارزات آزادی‌خواهیست به گونه‌ای که نابود نخواهد شد
   اگر کارزار ۱۵ آگوست تنها به عنوان مبارزات گریلایی ارزیابی شود، بمانند نادیده گرفتن ارزش‌های بزرگ این کارزار است. بزرگترین موفقیت ۱۵ آگوست ارزش‌ها و معیارهاییست که با نیرومند ساختن مبارزات آزادیخواهی سبب شد این مبارزات نابود نگردند. کارزار ۱۵ آگوست علاقه به میهن و خلق، فدا نمودن بها برای خلق و میهن، پیوند با تاریخ، جامعه و ارزش‌های اجتماعی را بیشتر نموده و بدین شکل سبب شده است که مبارزِ آزادی بودن و میهن‌دوستی نابود نگردد. کارزار ۱۵ آگوست بر اساس این معیارها، اخلاق جدید اجتماعی را ایجاد نموده است. واقعیت زندگی اجتماعی – ملی جدیدی را ایجاد نمود که دیگر نه طبقه فرادست آغا و بیگ بلکه اراده‌ی دمکراتیک خلق در آن ارزشمند و تاثیرگذار است.

   پس از دستاوردهای بزرگی که در نتیجه‌ی مبارزات ده‌ها ساله ایجاد شدند اگر تاکنون دولت استعمارگر و نابودگر ترکیه اعلام می‌دارد "یا به آن پایان می‌دهیم، یا پایان می‌دهیم"؛ اگر در نتیجه‌ی کارزار ۱۵ آگوست واقعیت خلقی که برای آزادی مبارزه می‌کند ایجاد نمی‌گشت، در آن‌ زمان کردها نابود می‌شدند. آن‌هایی که می‌گویند "یا به آن پایان می‌دهیم، یا پایان می‌دهیم" در شخص جنبش آزادیخواهی هویت، زبان، فرهنگ و خلق کرد را هدف قرار می‌دهند. زیرا پ.ک.ک و کارزار ۱۵ آگوست راه را  بر این اهداف شوم سد نمودند، با رهبر آپو، پ.ک.ک و جنبش آزادیخواهی کرد دشمنی می‌کنند.

   بایستی بار دیگر اعلام داریم، خیز بلند ۱۵ آگوست مهر خود را بر تمامی پیشرفت‌های ۳۵ سال گذشته‌ی کردستان، ترکیه و خاورمیانه‌ زده است. کارزار ۱۵ آگوست تمامی تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را ایجاد نموده است. پیشرفت‌های در شمال، جنوب، روژاوا و شرق کردستان تماما و یا بیشتر آن در چهارچوب کارزار ۱۵ آگوست ایجاد شده‌اند. همانگونه که خلقمان به این واقعیت واقفند، تاریخ نیز آشکارا بر این واقعیت واقف خواهد گشت.

   دستاوردها با بهایی گزاف ایجاد شدند
   تمامی دستاوردها با بهایی گزاف ایجاد شدند. نه تنها گریلا، خلقمان از زنان، جوانان و سالمندان در تمامی بخش‌ها متحمل بهایی گزاف و آلامی سخت گردیدند. آنچه که با مقاومت ایجاد نشده است، با مقاومت تداوم نخواهد یافت. به همین دلیل هر کس به عنوان ارزشی مقدس با ارزش‌های کارزار ۱۵ آگوست برخورد می‌کند. بایستی از رفتارهایی که ارزش‌های ایجاد شده را شخصی، مادی و منفعت طلبانه و راحت می‌بیند خودداری نمود. ارزش‌های کنونی با بهایی گزاف ایحاد شده و تنها با فداکاری، زحمات و تلاش‌ می‌توان آن‌ها را حفظ نمود. به همین دلیل بایستی با جدیت و مسئولیت پذیری نسبت به ارزش‌ها رفتار نموده و ارزش‌های کنونی را به بنیانی برای موفقیت و دستاوردهای جدید مبدل سازیم. بایستی ارزش‌ها و دستاوردهای جدیدی را بیافزاییم.

   ‌نیروهای گریلایمان همانگونه که ۳۵ سال در برابر هرگونه حملاتی مقاومت نموده و دستاوردهایی را به دست آوردند، در ۳۶مین سال مقاومت نیز مقاومتی بزرگ را پیشه نموده و دستاوردهایی را ایجاد خواهند نمود. در ۳۶مین سال مبارزات گریلایی بر اساس خط مشی عگید و زیلان‌(ها) چونکه با روح فدایی آتاکان، زکی، هلمت، شوین بینگول تقویت می‌گردد، به تمامی فرماندهان و مبارزان درود می‌فرستیم. مبارزات گریلاییمان در ۳۶مین سال با خلاقیت در روش و تاکتیک‌ نیرومندتر شده و طول عمر استعمارگری نابودگر را کوتاه‌تر خواهد نمود.

   در ۳۶مین سال میلاد دوباره مبارزات گریلایی بزرگتر خواهد شد، از خلقمان، زنان، جوانان و دوستانمان درخواست می‌کنیم که در برابر فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ که در هر مکانی به خلق کرد و دستاوردهای آن حمله‌ور می‌شود، مبارزات را وسعت بخشیده، مشارکت در صفوف گریلا را افزایش دهند و به پاسخی درخور برای آرزوی هزاران شهید مبدل گردید."