گشت‌زنی مشترک شورای نظامی الباب و نیروهای روسیه

​​​​​​​شورای نظامی الباب و نیروهای نظامی روسیه در خط مرزی مابین نیروهای اشغالگر تحمت حمایت ترکیه "سپر فرات" به گشت زنی مشترک پرداختند

گشت زنی مشترک نیروهای نظامی روسیه و شورای نظامی الباب از شهرک عریمه در شرق شهر الباب آغاز شد و در خط مابین نیروهای الباب و اشغالگران تحمت حمایت ترکیه (سپر فرات) روستاهای کورهیوک، کاوکلی، جب مخضوم و روستاهای شرق الباب را در بر می‌گیرد.

 

در این عملیات مشترک دو نفربر زرهی نیروهای روس و دو خودرو نظامی نیروهای شورای نظامی الباب به گشت زنی پرداختند و همچنین فرمانده کل نیروهای الباب جمال ابوجمعه نیز بر کار گشت‌زنی نظارت کرد. پروتکل گشت زنی در روستاهای مذکور به بررسی اوضاع منطقه خواهد پرداخت و نقاط کنترل را رصد خواهد کرد.

 

فرمانده عملیاتی شورای نظامی الباب در این باره گفت: این گشت زنی مشترک از روز شنبه در شرق شهر الباب شروع شده است و مناطق مابین نیروهای الباب و گروهک‌های تحت حمایت رژیم ترک را رصد خواهد کرد.

 

آنگونه که تخمین زده شده بود گشت‌زنی‌ها تا ساعت ١۵ روز گذشته ادامه داشت.