فوزا یوسف: انقلاب روژاوا رنسانس خاورمیانه است

فوزا یوسف عضو هیأت ریاست مشترک پ.ی.د در مورد انقلاب ١٩ ژوئیه روژاوای کوردستان اظهار کرد:"انقلاب روژاوا رنسانس خاورمیانه است".

فوزا یوسف از اعضای هیات ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک (پ.ی.د) با یادآوری اینکه انقلاب خلق‌های سوریه فاقد پیشاهنگان صحیح بوده و این انقلاب به ضد انقلاب برای خلق‌های سوریه تغییر یافته است افزود؛ "تفاوت در شمال-شرق سوریه این بود که خودمدیریتی دمکراتیک، آزادی زن و پروژه‌هایی به مرحله اجرا گذاشته شدند که تمامی جامعه بتواند در اداره جامعه به شیوه‌ای فعالانه مشارکت داشته باشد. یوسف خاطرنشان کرد؛ "انقلاب (روژاوا) به دلیل اینکه متکی به نیروی خود بود در این منطقه به ثمر نشست."

فوزا یوسف اظهار کرد،"در شمال- شرق سوریه به سبب زندگی جوامع گوناگون، پروژه ملت دمکراتیک با پیشاهنگی کوردها به نقشه‌ راه تغییر و تحول بدل شد."

وی افزود:"به سبب اینکه در سوریه پروژه‌ای دمکراتیک وجود نداشت قیام‌های خلق‌ها از مسیر خود منحرف شدندو به ضد انقلاب انجامید. متأسفانه باید گفت که هدف قیام‌های خلقی که در غوطه و درعا آغاز شدند دستیابی به عدالت، آزادی و برابری بود. اما استراتژی نادرست اپوزیسیون مانع از تغییر و تحول شد. پروژه ملت دمکراتیک پروژه‌ای برای انقلاب است. کلید چاره‌یابی تمامی مسائل است. زیرا ضامن حقوق تمامی بخش‌های جامعه است. همچنین بر مبنای سیستم دمکراتیک عمل می‌کند و این امر تغییر و تحول در جامعه را به دنبال دارد.

اینکه بگوییم که انقلاب سوریه در شمال و شرق سوریه توانست به اهداف خویش دست یابد صحیح می‌باشد. این بیانگر واقعیت است. وضعیت موجود به وضوح نیاز به این نوع از انقلاب را نشان می‌داد و بر مبنای آن نیز سیاست به پیش برده شد. شمال و شرق سوریه به مرکز تمامی نیروهای دمکراتیک موجود در سوریه بدل شد. از سوی دیگر به سبب اینکه جوامع بسیاری در آن ساکن بودند صدها هزار نفر از دیگر بخش‌های سوریه هم به آن نقل مکان کردند. در این میان باید به محافظت از آن پرداختند. می‌توانیم به صراحت بگوییم که انقلاب ١٩ ژوئیه برای تمامی جوامع و زنان، بویژه برای خلق کورد و خلق‌های دیگر تولدی تازه است."

انقلاب ١٩ ژوئیه تولد تازه‌ی خلق‌ها و زنان است

فوزا یوسف با اشاره به تأثیرات انقلاب ١٩ ژوئیه بر خاورمیانه خاطرنشان کرد که خلق‌های متكثر موجود در این بخش از سوریه با مبنا قرار دادن پارادایم ملت دمکراتیک این شیوه از اداره جامعه را به الترناتیف مدل دولتی مبدل کرده‌اند و افزود:"برای چاره‌یابی مسائل خاورمیانه راه حل در اتحاد میان خلق‌هاست. هیچ خلقی به تنهایی نمی‌تواند [تمامی] مسائل را چاره‌یابی کند و به همین سبب نیاز به مدلی جایگزین وجود دارد که آن هم مدل ملت دمکراتیک است. در رابطه با موضوع دمکراتیزاسیون مسائل جدی وجو داشتند. مدل دولت- ملت تک‌گرایی را بر جامعه تحمیل می‌کند، اما مدل ملت دمکراتیک تمامی جوامع، ملت‌ها و فرهنگ‌ها را در بر می‌گیرد. این ذهنیت با انقلاب ١٩ ژوئیه به نتیجه رسید. خلق‌ها با پذیرش مدل خودمدیریتی دمکراتیک سرنوشت خود را بدست گرفتند و از اینرو چنین فرصتی را برای شکل دادن به زندگی نوین مورد استفاده قرار دادند. اینچنین انقلاب ١٩ ژوئیه به راه حل و جایگزین [سیستم دولت- ملت] مبدل شد."

فوزا یوسف در ادامه به مسئله زن و خانواده در خاورمیانه و شیوه‌ برخورد انقلاب ١٩ ژوئیه با این مسئله اشاره کرد و افزود:"از اینرو انقلاب ١٩ ژوئیه هر اندازه که انقلابی اجتماعی و متعلق به خلق‌ها باشد به همان اندازه نیز انقلاب زنان است. در این رابطه بر تمامی جهان تأثیرگذار بوده است. زیرا تا مسئله زن و خانواده حل نگردد هیچ مسئله‌ دیگری چاره‌یابی نمی‌شود."

وی در ادامه خاطرنشان کرد که قهرمانان واقعی قرن ٢١ جوانان شمال و شرق سوریه یعنی مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ هستند و هیچ کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند. مخاطراتی که تمامی بشریت را مورد تهدید قرار می‌دادند با اتحاد میان خلق‌ها به پایان رسیده‌اند. وی افزود:"یکی از بزرگترین ارزش‌های انقلاب ١٩ ژوئیه، مقاومت ١٩ ژوئیه این است که به مرکز کمونیالیسم اجتماعی مبدل شده است."

فوزا یوسف عضو هیات ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در خاتمه سخنان خود گفت:"همچنانکه رنسانس در اروپا متکی بر انقلاب فرانسه است، انقلاب روژاوای کوردستان نیز در جایگاه رنسانس خاورمیانه قرار دارد. زیرا نه تنها در سوریه، بلکه تغییر و تحولات اجتماعی را در تمامی جهان به دنبال داشته است."