یک روستای حومه دیرالزور آزاد شد؛ دست کم ۵ تبهکار از پای درآمدند

روستای خان در حومه شهر دیرالزور از اشغال تبهکاران آزاد شد. دست کم ۵ تبهکار به هلاکت رسیدند.

روستای خان در حومه شهر دیرالزور از اشغال تبهکاران آزاد شد. دست کم ۵ تبهکار به هلاکت رسیدند.

پیشروی های مبارزان ق.س.د در چارچوب عملیات "تندباد جزیر"، در۶٠ مین روز خود ادامه دارد. مبارزان یک روستای دیگر را آزاد کردند.

نیروهای سوریه دمکراتیک موسوم به ق.س.د شب گذشته به مواضع تبهکاران در روستای خان ٣٢ کیلومتری شرق شهر دیرالزور حمله کردند و بعد از درگیری های شدید این روستا را از اشغال تبهکاران داعش آزاد کردند.

در این درگیری ها دست کم ۵ تبهکار به هلاکت رسید و شماری دیگر زخمی شدند.

پیشروی مبارزان ق.س.د کماکان ادامه دارد.