یک هزار خانواده عفرینی در کمپ جدید کانتون شهبا ساکن می‌شوند

برای جنگ‌زدگان آواره عفرینی یک اردوگاه موقت دیگر در کانتون شهبای سوریه احداث خواهد شد.

برای جنگ‌زدگان آواره عفرینی یک اردوگاه موقت دیگر در کانتون شهبای سوریه احداث خواهد شد.

 

نهادهای وابسته به خودمدیریتی کانتون عفرین از ماه گذشته تاکنون برای اسکان دهها هزار آواره عفرینی تلاش کردەاند.

 

از جمله ده روز پیش، تصمیم به ساخت یک کمپ دیگر در مناطق شهبا گرفته شد.

محل احداث این کمپ، روستای سوسن اعلام شده است. زمینی به مساحت شش کیلومتر مربع به این منظور اختصاص داده شده است.

 

قرار است دو هزار چادر در این کمپ برپا شود. یک هزار خانواده عفرینی در این چادرها اسکان پیدا می‌کنند.

 

حسین حنان از اعضای مدیریتی این کمپ می‌گوید اقدامات اولیه را انجام داده اند.

طبق اعلام او روند احداث کمپ جدید تا یکماه دیگر به پایان می‌رسد. حسن حنان از سازمان‌های حقوق بشری خواسته است به جنگ‌زدگان عفرین که از خانه و کاشانه خود آواره شدە اند کمک کنند.