یک کشته و یک زخمی؛ حمله به تروریست‌های رژیم ترک در عفرین

در منطقه راجو در عفرین علیه تبهکاران وابسته به دولت ترکیه با نارنجک دستی علمیاتی انجام گرفت. در نتیجه‌ی این عملیات یک تبهکار کشته و یک تن زخمی شد.

   در منطقه راجو در عفرین تبهکاران وابسته به دولت ترکیه هدف قرار گرفتند.

   با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، هنگامی که تروریست‌های ترکیه وارد مغازه‌ای در راجو از توابع عفرین اشغالی شده‌اند هدف حمله افرادی با نارنجک دستی قرار گرفتند.

   در نتیجه‌ی این عملیات یک تبهکار کشته و یک تن زخمی شد.