ی.پ.ژ مشخصات ۲ مبارز شهید را اعلام کرد

فرماندهی ی.پ.ژ با انتشار بیانیهای اعلام کرد، رفقایشان ساریا و هیودا به شهادت رسیدهاند. 

  فرماندهی کل یگانهای مدافع زنان ی.پ.ژ با انتشار بیانیهای کتبی مشخصات دو مبارز به نامهای ساریا درسیم (سونگل دوگوچ) و هیودا پروسی (روژبین آکدوغان) را اعلام کرد.

  ی.پ. ژ دربارهی ساریا درسیم اظهار داشت، " در سالهای ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ و ٢٠١٥  نقش پیشاهنگی را بر عهده داشته و برای انقلاب روژاوا زحماتی بینظیر را متحمل شد. با مقاومت خویش در برابر تبهکاران داعش، ایستار زن کرد در برابر دشمنان را نشان داد و با ایستار خویش به الگوی شجاعت، فداکاری، امید و موفقیت مبدل شد."

  ی.پ.ژ دربارهی هیودا پروسی اظهار داشت، " همیشه روحیه و هیجان داشته و با روحیهی جوان خویش بر زندگی تاثیر میگذاشت. رفیق هیودا مدتی تحت مداوا قرار گرفته بود اما در نتیجهی وخامت تندرستی به شهادت رسید."

  مشخصات مبارزان شهید به شرح زیر است:
   نام: روژبین آکدوغان
   کد سازمانی: هیودا پروسی
   محل تولد: شرنخ
   زمان و مکان شهادت: ۶ژوئن/ ۱۶ خرداد - حسکه

   نام: سونگل دوگوچ
   کد سازمانی: ساریا درسیم
   محل تولد: آمد
   زمان و مکان شهادت: ۲۲ مارس ۲۰۱۵ / ۲ فروردین ۱۳۹۴- حسکه