ی.پ.گ تصاویر منهدم کردن خودروی نظامی دولت ترکیه را انتشار داد

ی.پ.گ تصاویر مربوط به منهدم کردن خودروی نظامیان اشغالگر ترکیه را منتشر کرد

ی.پ.گ تصاویر مربوط به منهدم کردن خودروی نظامیان اشغالگر ترکیه را منتشر کرد.

 

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی مبارزان ی.پ.گ تصاویر منهدم کردن خودروی نظامی دولت اشغالگر ترکیه در روز (١١ مارس/ ٢٠ اسفند) سال جاری روستای جلبر منطقه شیراوا در کانتون عَفرین را انتشار داد.

 

جزئیاتی درباره تعداد کشته‌های این عملیات در دست نمی‌باشد.