ی.پ.گ مشخصات هشت شهید را اعلام نمود

مرکز اطلاع‌رسانی یگانهای مدافع خلق با صدور بیانیه‌ای کتبی اسامی هشت مبارز نیروهای خود را که طی نبردهای روزهای ٢٧ و ٢٨ دسامبر به کارزار آزادی دیرالزور به شهادت رسیده‌اند منتشر کرده است

مرکز اطلاع‌رسانی یگانهای مدافع خلق با صدور بیانیه‌ای کتبی اسامی هشت مبارز نیروهای خود را که طی نبردهای روزهای ٢٧ و ٢٨ دسامبر به کارزار آزادی دیرالزور به شهادت رسیده‌اند منتشر کرده است

 

عملیات آزادسازی تندباد جزیره در ١١٢همین روز خود ادامه دارد و مبارزان ق.س.د به پیشروی‌های خود ادامه می‌دهند. ی.پ.گ در این بیانیه متذکر شده است که درگیری‌های شدیدی مابین مبارزان و تبهکاران داعش روی می‌دهد.

 

ی.پ.گ از شهادت هفت مبارز خود در درگیری‌های روزهای ٢٧ و ٢٨ دسامبر/ ۶ و ٧ دیماه خبر داده است. این مرکز از شهادت یکی از مبارزان دیگر حین انجام وظیفه در عاموده سخن به میان آورده است.

 

ی.پ.گ در ادامه مراتب همدردی خود را با خانوده شهدا و خلق میهن‌دوست اعلام نموده و بر تداوم راه مبارزه تا تحقق آرمانهای جانباختگان راه آزادی تأکید نموده است.

اسامی شهدا از این قرار است:

   نام: فیاد فیاد

   کد سازمانی: پولات عاموده

   محل تولد: عاموده

   زمان و مکان شهادت:٢٨ دسامبر ٢٠١٧/ عاموده

 

 

 

   نام: ابراهیم عواد حمید

   کد سازمانی: جبل شدادی

   محل تولد: شدادی

   زمان و مکان شهادت:٢٧ دسامبر ٢٠١٧/ دیرالزور

 

 

 

   نام: خالد العلی

   کد سازمانی: جوما حسکه

   محل تولد: دیرالزور

   زمان و مکان شهادت:٢٨ دسامبر ٢٠١٧/ دیرالزور

 

 

 

   نام: علی احمد مخلف

   کد سازمانی: علی حسکه

   محل تولد: حسکه

   زمان و مکان شهادت: ٢٨ دسامبر ٢٠١٧/ دیرالزور

 

 

 

   نام: هَرَکُل تل‌کوچر

   کد سازمانی: محمود جوم

   محل تولد: تربسپی

   زمان و مکان شهادت:٢٨ دسامبر ٢٠١٧/ دیرالزور

 

 

 

   نام: علی الأحمد

   کد سازمانی: نورالدین

   محل تولد: شدادی

   زمان و مکان شهادت:٢٨ دسامبر ٢٠١٧ / دیرالزور

 

 

 

   نام: حسن عبدالرحام الدعاس

   کد سازمانی: سیف شاهین

   محل تولد: حمص

   زمان و مکان شهادت: ٢٨ دسامبر ٢٠١٧/ دیرالزور

 

 

 

   نام: موسی محمد قصاب

   کد سازمانی: خبات شدادی

   محل تولد: شدادی

   زمان و مکان شهادت:٢٧ دسامبر ٢٠١٧/ دیرالزور