ی.پ.گ مشخصات ١٧ شهید مقاومت دوران را منتشر کرد

​​​​​​​ی.پ.گ با صدور بیانیه‌ای مشخصات هفده مبارز خویش را که در نبرد علیه اشغالگران عفرین جانباخته‌اند منتشر نمود

مرکز خبررسانی یگان‌های مدافع خلق مشخصات ١٧ مبارز جانباخته مقاومت تاریخی عفرین را اعلام نموده است. این مبارزان طی زمستان ١٣٩۶ در جنگ علیه ارتش اشغالگر ترک و تروریست‌های وابسته به وی به شهادت رسیده‌اند.

 

در اطلاعیه آمده است:

"در مقاومت دوران که در عفرین روی داد جنگ قهرمانانه‌ای روی داد و مبارزان ما با روحیه‌و موضعی فدایی در برابر حملات بی‌سابقه دشمن که مجهز به تکنیک‌های پیشرفته جنگی بود ایستادگی کردند. ١٧ تن از رفقای ما به شهادت رسیدند، آنان با ایستادگی در این مقاومت تاریخی بدون وظایف خویش را به انجام رساندند و به سمبل‌ مبدل شدند.

 

با یاد از ١٧ رفیق مبارز خویش که در مقاومت تاریخی عفرین به شهادت رسیده‌اند از تمام شهدای راه آزادی با احترام تجلیل می‌نماییم. مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های آنان و آحاد خلق میهن‌دوست خویش اعلام می‌کنیم و با آرمان‌های والای آنان که همانا تداوم مقاومت در خط‌مشی شهدا است تجدید میثاق می‌نماییم."

 

مشخصات شهدا به این شرح است:

عمر سیدو با کد سازمانی آمد عفرین، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ١۶ مارس ٢٠١٨/ راجو

نشتمان همکار با کد سازمانی آرین گابار، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ٢٢ فوریه ٢٠١٨/ بلبله

سربست برازی با کد سازمانی جانپولات برازی، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ٢٣ فوریه ٢٠١٨/ راجو

یاسمین خالوتا با کد سازمان چارچلا قندیل، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ٧ مارس ٢٠١٨/ جندرس

فرزنده سلیمان با کد سازمانی چکدار آمانوس، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ٢٧ ژانویه ٢٠١٨/ راجو

زاهده البن با کد سازمانی دلیلا روژاوا، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ٧-٨ مارس ٢٠١٨/ جندرس

عبدالرحمن علی با کد سازمانی دلشیر حلب، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ١۶ مارس ٢٠١٨/ راجو

هاشم هاشم با کد سازمانی علیشر موردم، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ٧ مارس ٢٠١٨/ راجو

حمزه رشو با کد سازمانی هاوار عفرین، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ١٣ فوریه ٢٠١٨/ شرا

ستروان مصطفی با کد سازمانی هولیر باهوز، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ١١ مارس ٢٠١٨/ بلبله

جمانه برکات با کد سازمانی هیرا چیا، اهل حلب، زمان و مکان شهادت: ١٠ مارس ٢٠١٨/ بلبله

عبدالله محمد با کد سازمانی کارکر آمانوس، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ٣ مارس ٢٠١٨/ شرا

محمد عثمان با کد سازمانی مظلوم دوغان، اهل حلب، زمان و مکان شهادت: ٢ مارس ٢٠١٨/ جندرس

کمال رشید با کد سازمانی قهرمان فرات، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ١٠ فوریه ٢٠١٨/ راجو

فاطمه محمد با کد سازمانی روژ شهبا، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ٢۶- ٢٧ فوریه ٢٠١٨/ شیا

محمد امین با کد سازمانی سیپان عفرین، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ٧ مارس ٢٠١٨/ جندرس

علی خلیجکو با کد سازمانی تیماف عفرین، اهل عفرین، زمان و مکان شهادت: ١۶ مارس ٢٠١٨/ راجو