ی.پ.گ مشخصات ۴ مبارز شهید را اعلام کرد

ی.پ.گ مشخصات ۴ مبارز را که در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ به شهادت رسیده‌اند را اعلام کرد.

  مرکز خبررسانی یگانهای مدافع خلق ی.پ.گ با انتشار بیانیهای مکتوب مشخصات ۴ مبارز که در سالهای  ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ در مقاومت‌های سرکانی و عفرین به شهادت رسیده اند را اعلام کرد.

  متن بیانیه‌ی ی.پ.گ به شرح زیر است:

  " با توسعه‌ی انقلاب روژاوا، مبارزات آزادی خواهی و دمکراسی خلق‌ها در منطقه گسترش یافته و به مبارزات و مقاومت مشترک خلق‌ها مبدل شد. مقاومت با شکوه انقلاب روژاوا به مبارزاتی تاثیرگذار در برابر هر نوع تروریسم و اشغالگری مبدل شد و به دستاوردهایی مهم و تاریخی دست یافت. یکی از این مقاومت‌ها سال ۲۰۱۴ در سرکانی و یکی دیگر مقاومت زمانه در عفرین بود. رفقایمان آگری قامشلو، آری زاگروس در سال ۲۰۱۴ در سرکانی و مروان چیا و سرحد پارتیزان در سال ۲۰۱۸ در عفرین به شهادت رسیدند. "

مشخصات مبارزان شهید به شرح زیر است:

   نام : نوفا حسن

   کد سازمانی: آگری قامشلو

   محل تولد: قامشلو

   زمان و مکان شهادت: ۳مارس ۲۰۱۸/ ۱۲اسفند۱۳۹۶- راجو

 

 


   نام: عبدالرحمن العبد

کد سازمانی: مروان چیا

محل تولد: رقه

زمان و مکان شهادت: ۲۲ فوریه ۲۰۱۸ / ۳ اسفند ۱۳۹۳ – جندرس

 

 


   نام: هوراز کریم

   کد سازمانی: آری زاگروس

   محل تولد: هولیر

   زمان و مکان شهادت: ۲۸ مه ۲۰۱۴ / ۷ خرداد ۱۳۹۳ – روستای راویه، سرکانی

 

 


   نام: محمد الحاجی

   کد سازمانی: سرحد پارتیزان

   محل تولد: حلب

   زمان و مکان شهادت: ۲۸ مه ۲۰۱۸/ ۷ خرداد ۱۳۹۷ – روستای راویه، سرکانی