۹۲ سازمان سوری: باید حق خلق کورد حفظ شود

۹۲ سازمان زنان و مدافعان حقوق بشر سوریه طی بیانیه‌ای مشترک خواستار حل بحران سوریه شدند. همچنین خواستار حفظ حقوق خلق کورد در قانون اساسی سوریه شدند.

این سازمانها به مناسبت ۱٠ دسامبر روز جهانی حقوق بشر بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند و طی آن ۱۶ بند را خطاب به رژیم سوریه و جامعه‌ی بین الملل منتشر نمودند، تا برای حل بحران سوریه تلاش نمایند.

این بندها عبارتند از:

۱-سرچشمه‌ی همه خشونت‌ها، کشتار و خونریزی در سرتاسر سوریه و به ویژه در مناطق کوردنشین، هر چه که باشد، باید متوقف شوند و برای چاره‌یابی به شیوه‌ی صلح طلبانه اقدامی عملی شود.

۲- فورا اعمال نژادپرستانه و سرکوب‌گرایانه که با توسل به روش‌های پاکسازی نژادی و پایمال نمودن حقوق کوردها در سوریه انجام می‌شوند، باید متوقف شوند.

۳-باید همه‌ی زندانیان سیاسی و آنهایی که در نتیجه‌ی شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز در همه‌ی شهرهای سوریه دستگیر شده‌اند، آزاد شوند، همچنین آنهایی که جرمی مرتکب نشده‌اند فورا بر اساس قوانین دادگاهی عادل محاکمه شوند.

۴-باید فورا زنان، کودکان و مردانی که ربوده شده‌اند، بدون توجه به آنکه توسط چه طیفی ربوده شده‌اند، آزاد شوند.

۵-باید سرنوشت زنان، کودکان و مردانی که به زور ربوده شده‌اند، مشخص شود. همچنین پرونده‌ای در مورد سوری‌های ربوده شده باز شود.

۶-باید در مقابل هر گونه خشونت، نژادپرستی که در سطح حکومتی و غیر حکومتی علیه خلق سوریه انجام می‌شود، دست به مبارزه‌ای عمومی زده شود.

۷-باید روشهای حقوق بشر ارج نهاده شوند و به مرحله‌ی عمل در آیند و دفاع مداوم و پیشرفت فرهنگ گسترش یابد و همچنین باید شرایطی دمکراتیک ایجاد شود.

۸-باید ارزشهای حقوق بشر و هم وطنان و دمکراسی و بخشش ارج نهاده شوند و بالاتر از همه‌ی اینها به حقوق همه‌ی ادیان احترام گذاشته شود. همچنین باید حق آزادی بیان، صحبت و سازماندهی سندیکاها و تجعات مسالمت آمیز و گوناگونی سیاست هم حفظ شود.

۹-باید تلاشهای میهنی انجام شود تا هم‌وطنان از شرایط بحرانی کنونی خارج شوند و همه‌ی گروههای اتنیکی و قومی به سوی زندگی آزاد و فرهنگ پذیرش یکدیگر گام بردارند. همچنین باید به تلاش‌ همکاری و وحدت ارج نهاده شود، همچنین باید تنوع مایه‌ی غنای جمعی و فردی قلمداد شود.

۱۰- باید کمیته‌ی قضایی مستقل، بی‌طرف و شفاف با شرکت نمایندگان سازمانهای حقوق بشری در سوریه تاسیس شود، برای آنکه علل خشونت‌ها آشکار شود و متهمان چه حکومتی باشند چه نه، محاکمه شوند.

١١- باید فعالیت برای اجرای عدالت با ضمانت اجرا و نظارت بر آن برای تمامی قربانیان خشونت در سوریه فراهم گردد. همچنین باید شیوه‌ بازجویی و عدم فرار از اجرای عدالت برای دستیابی به آشتی و تحقق منافع میهنی مبدا قرار داده شود، تا به این شیوه اتحاد، تنوع و دمکراسی در سوریه به ثمر رسد. به این شیوه نظارت و تحقیق در مورد عاملان جنایت‌های چه دولتی و چه غیردولتی فراهم می‌گردد. در صورتی که برخی جرایم در چارچوب جرایم ضدبشری قرار گیرند پرونده‌های آنان به دادگاههای میهنی و بین‌المللی ارجاع شود.

۱۲-باید از نقشه و برنامه اجرای مرحله‌ی اداره موقت در سوریه و بازتأسیس پروژه‌های توسعه و بازسازی حمایت شود. همچنین باید از پروژه‌ها و کارگروه‌ها با هدف آموزش پیشاهنگان سیاسی در سوریه برای فعالیت دمکراتیک و سپردن وظایف به آنها حمایت شود.

۱۳-مسئله‌ی کورد در سوریه، مسئله‌ی ویژه میهنی و دمکراتیک است، باید از تلاشهای صورت گرفته برای چاره‌یابی دمکراتیک و عادلانه بر اساس پذیرش قانونی حقوق خلق کورد حمایت شود. همچنین همه‌ی ظلم و ستم سیاسی و نژادپرستیها و نتایجشان پایان یابند و کسانی که متضرر شده‌اند در چهارچوب اتحاد سوریه و خاک و خلق آن در نظر گرفته شوند. این مسئله باید برای سایر خلق‌ها نیز که به شیوه‌‌های گوناگون مورد آزار سیاستهای نژادپرستانه قرار گرفته‌اند، صدق می‌کند.

۱۴- باید ملزومات زندگی، اقتصادی و انسانی در شهرهایی که ویران شده‌اند و همچنین برای پناهجویان چه در داخل و چه در خارج تامین شوند و با آنها همکاری شود.

۱۵-باید سیاستهای تازه‌ی سوریه آشکار شوند و همه بر اساس ازبین بردن هر نوع تفاوتی به حقوق زنان از راه برنامه‌های حمایتی، نیرومند کردن خانواده‌های تنگدست و تامین زندگیی مناسب برای آنها، به شیوه‌ای آزاد و آرام تلاش کنند.

۱۶-باید سازمانها و گروههای مرتبط با دفاع از ارزشها و حقوق بشر در سوریه به پا خیزند و با پیشنهاد رویکردهای امن و آفرینش روش‌های مسالمت آمیز برای حمایت و صیانت از ارزش‌های هم‌وطنان و روحیه بخشش در سوریه بر اساس تفاوت ملی‌تها را ارائه کنند تا به ضمانتی حقیقی برای اتحاد جامعه‌ی سوریه و آینده‌ای دمکراتیک و آرام برای همه‌ی ساکنین آن بر اساس برابری تبدیل شود.