انتقال پیام دولت سوئد به نیروهای سوریه دمکراتیک

هیات اعزامی وزارت امور خارجه سوئد پیام وزیر امور خارجه سوید را به نیروهای سوریه دمکراتیک انتقال داد. نوروز احمد از فرماندهان یگان‌های مدافع زنان نیز از حمایت‌های ارائه شده حکومت سوئد در سطوح سیاسی و نظامی از نیروهای سوریه دمکراتیک تشکر بعمل آورد.

نمایندگانی از وزارت امور خارجه سوئد همچنان در روژآوای کوردستان حضور داشته و با نهادهای خودمدیریتی و نظامی آن در ارتباط هستند. روز گذشته نیز هیات سوئدی در مرکز فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیک در شهر حسکه با فرماندهی نیروهای دمکراتیک سوریه نشستی را برگزار کرد.

هیاتی از وزارت امور خارجه سوئد که از روز شنبه با ریاست پیر اورنیوس در روژآوای کوردستان حضور یافته است روز گذشته بعد از نشست خود با مجلس زنان روژآوا، با فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیک نشستی را برگزار کرد. مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک و نوروز احمد فرمانده یگانهای مدافع خلق، نسرین عبدالله سخنگوی یگانهای مدافع خلق، ریدور خلیل مسئول روابط خارجی نیروهای سوریه دمکراتیک و شماری از فرماندهان شورای نظامی نیروهای سوریه دمکراتیک از این هیات استقبال به عمل آوردند.

مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک از این هیات استقبال رسمی بعمل آورد. پیر اورنیوس ریاست این هیات و نمایندگان ویژه سوریه در وزارت امور خارجه سوئد خاطرنشان ساخت که این هیات بعد از ملاقات وزیر امور خارجه سوئد با وزیر امور خارجه ترکیه صورت گرفته است. از سوی دیگر این هیات به منظور ارسال پیام همکاری و حمایت سوئد از روژآوا به مناطق شمال-شرق سوریه اعزام شده است.

اورنیوس در این دیدار با فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک اظهار داشت که مناطق شمال-شرق سوریه در مقایسه با نخستین دیدار آنها در ابتدای سال ۲۰۱۹ دچار تغییراتی شده است. زیرا مناطقی را که پیش از این از آن دیدار کرده بودم اکنون در دست ارتش ترکیه قرار دارند. این باعث تاسف و ناراحتی است.

نوروز احمد فرمانده یگانهای مدافع زنان در رابطه با این نشست به خبرگزاری هاوار گفت: ما در این نشست در رابطه با تداوم ارتباطات طرفین و درهم شکستن نهایی داعش و تامین امنیت اجتماعی بین‌المللی سخن گفتیم. نوروز احمد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که: ما هر دو طرف در رابطه با نحوه حمایت از روژآوا در ابعا نظامی و سیاسی نیز سخن گفتیم. همچنین در رابطه با راهکارهای دست‌یابی به راه حل مسئله زندانیان داعش و خانواده‌های آنان در زندان‌های نیروهای سوریه دمکراتیک نیز سخن گفتیم. در رابطه با نحوه برقراری و ایجاد ارتباطات استراتژیک که می‌توانند در راستای منافع منطقه قرار بگیرند نیز به تبادل نظر پرداختیم. علاوه بر این مسائل، بحث و گفتگو در رابطه با وضعیت منطقه، دیالوگ بین نیروهای کورد و گفتگوی کورد با تمامی عناصر و مولفه‌های ساکن در روژآوا نیز به بحث و تبادال نظر پرداخته شد. نوروز احمد در خاتمه اظهار داشت: ما از حکومت سوئد مراتب سپاس و تقدیر خود را بعمل می‌آوریم که در رابطه با با حمایتهای بشردوستانه و نظامی خود در مقابل اقدامات دولت اشغالگر ترک موضعگیری کرده است.