برگزاری هشتمین نشست مجلس سوریه دمکراتیک در قامشلو

با شعار پیش بسوی برگزاری کنگره میهنی ساکنان جزیر و فرات، هشتمین پنل مجلس سوریه دمکراتیک در قامشلو برگزار شد.

این نشست در سالن زانا‌ی شهر قامشلو به منظور تامین حقوق شهروندی و حقوق تمامی عناصر و مولفه‌های سوریه متحد، تقویت مشارکت نهادهای خودمدیریتی شمال-شرق سوریه و سازماندهی خودمدیریتی و مدیریت مدنی، هشتمین پنل خود را برگزار کرد.

این نشست از سوی الهام احمد ریاست مجلس سوریه دمکراتیک، اعضای شورای رهبری جاندا محمد و علی رحمون و سناخریب برسوم ریاست حزب اتحاد سریانی برگزار شد. در این نشست دو موضوع اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت: گفتگوهای سوری-سوری در میان نیروهای مخالف و حکومت دمشق و گفتگوی کورد-کورد و تاثیر آن بر راه حل سیاسی. موضوع دوم در رابطه با ارتباطات تاریخی بین خلق‌های منطقه، نقش این خلق‌ها در تاسیس و پیشبرد خودمدیریتی و چگونگی پیشرفت امور نهادها در خودمدیریتی شمال-شرق سوریه. پیش از این نیز نشستهایی در این رابطه در حسکه، الرقا، طبقا، منبج و کوبانی برگزار شده بود.

در این نشست یکصد و سی نفر از نمایندگان عشایر، احزاب و نهادهای مدنی، نمایندگان ENKS، نمایندگان خودمدیریتی دمکراتیک منطقه جزیر، روشنفکران، حقوقدانان و شخصیتهای مستقل حضور یافتند. جاندا محمد از اعضای هیات رهبری مجلس سوریه دمکراتیک در آغاز این نشست اظهار داشت که تحولات، بی‌ثباتی و تهدیدهای منطقه‌ای و ملی در روزهای اخیر سرعت بیشتری یافته‌اند. جاندا محمد در این رابطه خاطرنشان ساخت که قیام آزادی که ده سال از ان گذشته است، اکنون به بی‌ثباتی تبدیل شده و میهن را به کام آشفتگی امور کشانده است. با این وجود مولفه‌های شمال-شرق سوریه توانسته‌اند سیستم دمکراتیکی را تاسیس کرده و منطقه را از تهدیدهای خطرناکی حراست نمایند.

بعد از ایراد این سخنان، الهام احمد ریاست مجلس سوریه دمکراتیک سخنان خود را آغاز کرده در رابطه با رویدادهایی که تا کنون به وقوع پیوسته‌اند و اتفاقاتی که در آینده روی خواهند داد، سخنانی ایراد کرد. در این رابطه الهام احمد گفت: ما مشاهده کردیم که بررسی وزنه و اهمیت گروه‌های سیاسی به منظور کسب نظرات و دست‌یابی به راه‌حلی برای بی ثباتی‌های سوریه حایز اهمیت بوده است. الهام احمد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که وضعیت خلق سوریه و مرحله‌ای که اکنون در آن قرار دارد بسیار پیچیده و بی‌ثبات بوده و نیروهای خارجی نیز این وضعیت را مورد بررسی قرار می‌دهند. از طرف دیگر مشاهده شده است که چگونه نشست‌های آستانه و ژنو بدون دست‌یابی به هیچگونه نتایجی خاتمه یافتند، زیرا نگرش و دیدگاههای نمایندگان واقعی سوریه در این نشست‌ها حضور نداشت.

الهام احمد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که نشست‌هایی مانند نشست آستانه برگزار شدند، تغییر دموگرافی منطقه و تاثیر منفی بر خلقهای سوریه از جمله دستاوردهای چنین نشست‌هایی بود؛ همزمان این نشستها به آوارگی نیمی از خلق سوریه منجر شد و هزاران نفر نیز در نتیجه چنین کنفرانسهایی جان خود را از دست دادند. به دلیل وجود اختلافاتی بین رژیم سوریه و اپوزیسیون، سوریه به تلی از خاکستر تبدیل شد. به عنوان سوریه، ما در مقابل بی‌ثباتی عظیمی قرار داریم، ما نیمی از خاکمان را از دست دادیم.

الهام احمد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که حکومت دمشق در ذهنیت خود اقتدارگرا بوده و در این زمینه همچنان اصرار می‌ورزد. بر همین اساس است که برای دست‌یابی به راه‌حل نیز حاضر نیست هیچگونه امتیازی بدهد. ریاست مجلس سوریه دمکراتیک در ادامه افزود: اپوزیسیون سوری در راستای منافع کشورهای خارجی و خصوصا دولت اشغالگر ترک گام برداشته است. در آغاز انقلاب سوریه، انقلابی صلح‌آمیز بود و خواستار آزادی بود. بعد از شروع این انقلاب، مسیر آن تغییر یافت و به اپوزیسیونی مسلح تبدیل شد که در راستای منافع خلق سوریه گام بر نمی‌دارد.

از طرف دیگر حکومت سوریه خود را بعنوان صاحب واقعی سوریه قلمداد کرده و در همین راستا گاه و بیگاه نامه‌هایی را برای ساکنان منطقه ارسال می‌نماید و تلاش می‌کند تا خلق را اقناع نماید که به دولت بپیوندند. این تلاشها در چارچوب شرایط خاص حکومت دمشق روی می‌دهند. رویداهای دیرالزور [ترور روئسا و ریش‌سفیدان عشایر عرب] نیز در همین راستا و از سوی حکومت صورت گرفته‌اند. در بخش دیگری از سخنان خود الهام احمد خاطرنشان ساخت که حکومت دمشق به جای حل بی‌ثباتیهای سوریه، برقراری آرامش و ثبات و امنیت منطقه را بر هم زده و تلاش دارد تا بین کورد و عرب در این منطقه به فتنه‌انگیزی دست بزند. تمامی تلاش‌های دولت در این راستا بر اساس ممانعت از حل بی‌ثباتیها بوده است. به همین دلیل است که هیچگونه نتیجه‌ای از دیدار با حکومت دمشق عاید نشده است.

شکست روسیه در اتخاذ موضع تضمین کننده صلح

الهام احمد در ادامه سخنان خود در رابطه با نقش روسیه در سوریه نیز اظهار داشت: در صورتیکه بتوانیم به خوبی کار کرده و موفق عمل نماییم، می‌توانیم در مناطق شمال و شرق سوریه و خودمدیریتی، مبنای انتقال سوریه به مرحله جدید را فراهم کنیم. در این رابطه الهام احمد تاکید کرد که دیدار آنها با حکومت دمشق نیز هیچگونه دستاوردی نداشته است. روسیه نیز که نقش میانجیگری و تضمین کننده صلح را برای خود قایل بود با شکست مواجه شده است.

الهام احمد با اشاره به گفتگوهای کورد-کورد نیز اظهار داشت: با آغاز گفتگوهای کورد-کورد، ادعاهایی ترویج می‌شود که گویا این دیالوگ در راستای تجزیه بوده و کوردها تمامی منابع زیر زمینی را به خود اختصاص داده و اعراب را از آن محروم می‌کنند. اما در واقع دیالوگ کوردی-کوردی به منظور اتحاد و انسجام صفوف آزادیخواهان در سوریه مهم بوده و تمامی شایعاتی که تلاش می‌کنند این اقامات را به عنوان گامی به منظور تجزیه کوردستان قلمداد کنند دروغی بیش نیستند. در همین رابطه است که اطلاعات و اخباری نیز به منظور تحریک هر چه بیشتر دولت ترکیه برای حمله به منطقه منتشر می‌شود.

با پایان اظهارات الهام احمد، شرکت‌کنندگان این نشست نیز به بحث و گفتگو در رابطه با گفتگوی اپوزیسیون سوری با حکومت دمشق، گفتگوهای کورد-کورد و ابتکار عمل نیروهای سوریه دمکراتیک و نقش زنان در ابعاد سیاسی پرداختند.