بررسی تاثیر بی‌ثباتی‌های سوریه بر وضعیت زنان

مجلس زنان در شمال-شرق سوریه روز گذشته نشستی را با عنوان تاثیر بی‌ثباتی‌های سیاسی بر وضعیت آموزشی، فکری و اجتماعی زنان در سوریه برگزار کرد.

به منظور بررسی وضعیت زنان سوریه و تاثیر بی‌ثباتی‌های سیاسی بر شرایط زنان، مجلس زنان شمال-شرق سوریه مجموعه نشست‌هایی را با زنان برگزار کرد. سوری اولا جنید و فوزا عبدی از اعضای کمیته هماهنگی وقف زنان و عضو مجلس زنان شمال-شرق سوریه در این پنل مشارکت کردند. عبیر حصاف از اعضای شورای هماهنگی مجلس زنان شمال-شرق سوریه این نشست را مدیریت می‌نمود.

در رابطه با موضوعاتی که در این نشست بررسی شدند،  ژیان ابراهیم از اعضای مجلس زنان سوریه به خبرگزاری هاوار گفت: به دلیل گسترش و شیوع ویروس کووید-۱۹ و عمل به دستورالعمل‌های بهداشتی مبنی بر در نظر گرفتن فاصله اجتماعی، این پنل از طریق فضای مجازی برگزار شد.

ژیان حسین خاطرنشان ساخت که تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های سوریه در دهمین سال خود قرار داشته و تا کنون هیچ نشانه‌ای برای حل آن مشهود نیست. این تنش‌ها تاثیرات منفی بسیاری را بر زنان سوریه داشته است، به همین دلیل این عنوان نیز برای این نششت انتخاب شده است.

تاثیرات جنگ سوریه بر زنان

ژیان حسین خاطرنشان ساخت که شرکت کنندگان در این نشست اصرار داشتند که در سال‌های انقلاب، آسیبهای شدیدی به سوریه، زنان و کودکان وارد آمده است. همچنین شرکت کنندگان با اشاره به خشونت، سرکوب وقتل زنان، اظهار داشتند که محط سوریه تا قبل از این رویدادها برای زنان محیطی امن محسوب می‌شد. اما اگنون بنابه وضعیت کنونی، ساکنان با ازدیاد جرایم، تبعید و کوچ اجباری، تغییر دموگرافی منطقه و ورود خارجیان به مناطق خود دچار نگرانی شده‌اند.

تاثیر بی‌ثباتی‌ها بر وضعیت آموزشی

ژیان حسین خاطرنشان ساخت که موضوع تاثیر تنشها بر آموزش نیز در این پنل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست مطرح شد که در ده سال اخیر بی‌ثباتی‌ها در سوریه، وضعیت آموزش به شدت به قهقرا رفته و به دلیل کوچ اجباری و جنگ، بی‌ثباتی و تبدیل مدارس به سربازخانه، دانش آموزان از تحصیل محروم مانده‌اند. همچنین خاطرنشان ساخت که بیش از ۴ هزار مدرسه در سوریه با حمله مواجه شده و اکنون این مدارس تخریب شده‌اند. در چنین وضعیتی خانواده‌ها چگونه می‌توانند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند؟

تاثیر آداب و سنت بر زنان

ژیان حسین در ادامه سخنان خود اظهار داشت که در این نشست موضوع تاثیر آداب و سنتهای اجتماعی بر وضعیت زنان و خصوصا در مسئله ازدواج اجباری کودکان مورد بررسی قرار گرفت. زیرا این موضوع در ابعا گسترده‌ای در خانواده‌های سوریه شیوع دارد، چون بخش بزرگی از خانواده‌ها قادر به ایفای مسئولیت در مقابل دخترانشان نیستند. ژیان حسین در این رابطه افزود که بی‌ثباتی‌های سوریه باعث افزایش پدیده کودک همسری شده است.

مشکلات زنان در اردوگاه‌های آوارگان

طبق اظهارات ژیان حسین، شرکت کنندگان در این نشست براین باور بوده‌اند که شرایط دشوار جنگی و کمپ نشینی زنان وضعیت انان را دشوار کرده است. سرپرست‌های خانواده نیز برای کار یا شرکت در جنگ خانواده‌ها را رها کرده و مسئولیت سرپرستی خانواده به زنان رسیده است. از سوی دیگر زندگی در کمپ‌ها نیز زنان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. از سوی دیگر موضوع تعدی و آزارها و خشونت جنسی به زنان نیز مورد بررسی قرار گرفت. ژبان در این رابطه اظهار داشت که شرکت کنندگان در این نشست اظهار داشته‌اند که بدون دست‌یابی به راه‌حلی در سوریه مصائب و مشکلات زنان خاتمه نمی‌یابد.

دستاوردهای زنان در شمال-شرق سوریه

ژیان در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که موضوع دستاوردهای زنان در شمال-شرق سوریه نیز در نشست دیگری مورد بررسی قرار گرفت. در این پنل این نکته مهم مورد ارزیابی قرار گرفته که دستاوردهای زنان در هر جایی از جهان به میراثی برای تمام زنان تبدیل می‌گردد. زنان در روژآوای کوردستان می‌توانند خود را سازماندهی کرده و از موجودیت خود دفاع کنند. زنان روژآوا در تمامی نهادها و سازمانها جای گرفته و تلاش می‌کنند در بازنویسی قانون اساسی سوریه نیز مشارکت داشته باشند.