ما آرمان‌های مقاومت سور را تحقق خواهیم بخشید

یگانهای مدافع مدنی و یگانهای مدافع مدنی-زنان با ادای احترام به یاد و خاطره شهدای سور آمد اعلام نمود که مسیر بی‌نظیری از مقاومت هویدا شده است و در این مسیر ما آرمانهای این شهیدان را تحقق می‌بخشیم.

شورای هماهنگی یگانهای مدافع مدنی و یگانهای مدافع مدنی-زنان YPS/YPS-JIN به مناسبت پنحمین سالگرد مقاومت سور آمد بیانیه‌ای را منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است که: مبارزه ما برای آزادی با پیشاهنگی جنبش آزادیخواهی ما و رهبری ما به پیش برده می‌شود، در شمال کوردستان با مقاومت شهری وارد مرحله و مسیر جدیدی شده است و مقاومت شهری اکنون به مرحله‌ای تاریخی رسیده است. همانگونه که در تاریخ کمون پاریس در سال ۱۸۴۸ مشاهده می‌شود، مقاومت شهری نخست در شهرهای برلین در آلمان و شهرهای فرانسه روی دادند، در سال ۲۰۱۴ نیز در تداوم همان مسیر مقاومت‌های بزرگ کوبانی که قهرمانی آفریدند، مقاومت سور آمد، جزیر و نصیبین نیز مسیر جدیدی از مقاومت را در تاریخ خلق نمود.

اندیشه‌های رهبر آپو به عنوان بزرگترین سلاح

در فرایند جنگ در شهرهای باکور (شمال) کوردستان، علیه گروهی ۶۰-۷۰ نفره از نیروهای ما، دشمن با تانک، توپ، سلاح‌های سنگین، با هزاران نفر نیروی نظامی و پلیس، ماهها در شهرهای کوردستان زمینگیر شدند. بزرگترین سلاح مقاومت در دست مقاومت کنندگان، اندیشه‌های رهبر آپو و باورهای آنان بود.

ما در آستانه ششمین سالگرد مقاومت سور آمد هستیم که از ۲ دسامبر ۲۰۱۵ آغاز شد و به طولانی‌ترین مقاومت تاریخی تبدیل شد. در مقاومت ۱۰۵ روزه رفقای ما، کوچه به کوچه، محله به محله، خانه به خانه، ضربات مهلکی بر دشمن وارد آمد. ارتش ترک در بیانیه‌های خود  اعلام نموده بود که ۴ گردان نیز نتوانست وارد سور آمد شود، به همین دلیل سور را به ویرانه‌ای تبدیل کرده و با تانک وارد این شهر شد. با تمامی این موارد، اراده مقاومت و دست‌یابی به آزادی بود که پیروزی دست یافت. همانگونه که رفیق شهید چیاگر گفته بود، مسیر بی‌نظیری از مقاومت خلق شده است.

انتقام خواهیم گرفت

با ادای احترام به فرماندهان پیشاهنگ مقاومت تاریخی سور، شهید چیاگر، شهید نوجان، شهید دلیل، شهید برفین، شهید مظلوم، شهید شیلان، یاد و خاطره تمامی شهدای قهرمان مقاومت خودمدیریتی را گرامی می‌داریم. بار دیگر با آنان تجدید پیمان کرده و به عنوان رزمندگان یگانهای مدافع مدنی پیمان می‌بندیم آرمان‌های این شهدا را تحقق بخشیم، در کوه‌ها، در شهرها و در هر جای ممکن به دشمن ضربه وارد کنیم، انتقام رفقای شهیدمان را گرفته و سزاوار رفاقت با شهدایمان باشیم.