قتل یک روستایی دیگر گرسپی از سوی ارتش اشغالگر ترکیه

سربازان رژیم اشغالگر ترکیه در کانتون گرسپی اشغالی یک روستایی را در حال چراندن دام‌هایش به قتل رساندند.

نظامیان رژیم اشغالگر ترکیه در کانتون گرسپی یک روستایی را به نام محمد خلف سلیمان (٣۶ ساله) در نزدیکی راه بین‌المللی M4 در حالی که مشغول چراندان دام‌هایش بود هدف حمله قرار دادند و بشدت وی را زخمی کردند. محمد خلف پس از آنکه به بیمارستان شهید عمر علوش منتقل شد به دلیل شدت جراحات جانباخت.

به گفته شاهدان محلی محمد خلف از سوی سربازان ارتش ترکیه در روستای ترازو در گرسپی اشغالی هدف شلیک گلوله قرار گرفت.

محمد خلف از ساکنان شهر حمص پس از آغاز جنگ‌ داخلی سوریه نخست به رقا و سپس به گرسپی رفته بود و از طریق شبانی امرار معاش می‌کرد.