تدابیر امنیتی برای تخلیه کمپ هول

لقمان احمی سخنگوی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در رابطه با تخلیه اردوگاه خانواده‌های داعش و تدابیر لازم برای آن اظهار داشت: موانع و محدودیت‌های اندکی را برای خروج خانواده‌هایی که مایل به ترک این اردوگاه هستند در پیش گرفته‌ایم.

در نتیجه نشستی که در ۵ اکتبر بین رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، مجلس دمکراتیک سوریه و هیات امور اجتماعی و داخلی برگزار شد، رهبری خودمدیریتی روژآوای کوردستان در ۱۰ اکتبر اعلام نمود که خانواده‌های اعضای داعش می‌توانند از اردوگاه هول خارج شوند.

قانون مصوب به شماره ۱۴۶ مختص آوارگان سوری است که خواهان خروج از این اردوگاه هستند. در همین راستا خروج آوارگان و بازگشت انان به خانه‌های خود بر اساس تدابیر لازمی تحقق می‌یابد.

در رابطه با تدابیر لازم مبنی بر نحوه خروج این افراد از کمپ هول، سخنگوی رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، لقمان احمی گفت: این تصمیم در رابطه با خانواده‌های سوری است که در این اردوگاه حضور داشته و شامل خانواده‌های دیگر نمی‌شود. احمی خاطرنشان ساخت که در رابطه با اجازه خروج این خانواده‌ها تنها دو شرط مقرر شده است: نخستین شرط برای خانواده‌هایی که مایل به خروج از این اردوگاه هستند اینست که درخواستی را در این رابطه به مدیریت اردوگاه تحویل دهند، زیرا شمار فراوانی از خانواده‌ها هستند که مایل به خروج از این اردوگاه نیستند، برخی از این خانواده‌ها بنابه دلایل امنیتی و برخی دیگر نیز به دلیل مسائل روزانه زندگی مایل به خروج از این اردوگاه نیستند. دومین شرط خروج از این اردوگاه نیز منوط به تحقیقات امنیتی است تا مسئولان امنیتی اطمینان یابند که این خانواده‌ها عضو گروه تبهکاران داعش نبوده‌اند. براساس این دو شرط است که مسئولان می‌توانند اجازه خروج این خانواده‌ها را از کمپ هولی صادر کنند.

اردوگاه هول بزرگترین کمپ موجود در منطقه خودمدیریتی روژآوا و در سطح جهان است که بخش بزرگی از خانواده‌های اعضای داعش را در خود جای داده است. طبق آمار مدیریت این اردوگاه، ۱۷ هزار و ۶۹۳ خانواده و در مجموع ۶۴ هزار و ۳۷۳ نفر در این کمپ سکونت دارند. هزار و ۳۰۹ خانواده و در مجموع ۳۰ هزار و ۶۰۶ نفر عراقی هستند. ۶ هزار و ۷۰۶ خانواده سوری که در مجموع ۲۴ هزار و ۲۲۳ نفر را تشکیل می‌دهند. ۲ هزار و ۷۷۸ خانواده خارجی دیگر که در مجموع ۹ هزار و ۵۴۴ نفر از ساکنان این اردوگاه با هویت عربی در کمپ هوله ساکن هستند.