زوایای قتل‌عام ارتش تُرک در روستای مشرفا برملا شد

قتل‌عام ارتش اشغالگر ترک در روستای مشرفا از توابع سریکانی افشا شد، شهروندانی که از منطقه جزیره بسوی سریکانی به راه افتاده بودند اجساد ١٢ غیرنظامی را از زیر آوار خانه‌های تخریب شده بیرون کشیدند