اعلام همبستگی زنان ٢٣ کشور جهان با حزب دمکراتیک خلق‌ها

بیش از ٣٠ زن فمینیست سیاستمدار و فعال از ٢٣ کشور در سراسر جهان از ویتنام تا آرژانتین، از نپال تا فیلیپین و مالی پیامی را در همبستگی با حزب دمکراتیک خلق‌ها- ه.د.پ صادر کردند.