اجلاس سالانه زنان شهرداری های منطقه جزیره به پایان رسید

نشست سالانه زنان هیئت اجرایی منطقه ای و محیط زیست منطقه جزیره با انتشار بیانیەای به پایان رسید.

نشست سالانه زنان هیئت اجرایی منطقه ای و محیط زیست منطقه جزیره با انتشار بیانیەای به پایان رسید. در این جلسه  بر تداوم مبارزە تا تحقق آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، توسعه پروژه های زنان، افزایش تعداد اعضای زن در شهرداریها، فعالیت و مبارزه تاکید شد.

نشست سالانه زنان هیأت اجرایی منطقه ای و محیط زیست منطقه جزیره با شعار ژن، ژیان، ئازادی با حضور روسای مشترک شهرداری های منطقه جزیره، اعضای نهادهای شهرداریها، نمايندگان شوراي اجرايی خودمدیریتی دموكراتيک منطقه جزيره، كنگره استار، حزب اتحاد دموكراتيك (PYD) در ساختمان مجلس قانونگذاری منطقه جزیره ناحیه عامودی برگزار شد.

در این دیدار بریوان عمر، ریاست مشترک هیئت اجرایی منطقه ای و محیط زیست منطقه جزیره، گزارشی از وضعیت سیاسی منطقه و جهان و وضعیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان  را قرائت کرد. در این گزارش، به تفسیر سیاستهای دولت اشغالگر ترکیه در سوریه که علیرغم تلاشهای ناموفق جز توافق با رژیم سوریه علیه کوردها و پروژه دموکراتیک آنها در سوریه برایش نماندە است پرداختە شد.

همچنین در این گزارش در خصوص انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان آمده است: سیاست انزوا یکی از اقدامات گلادیوی ناتو است و این سیاست نیز با موازین و قوانین انسانی و اخلاقی منطبق نیست و به انزوا از 2 سال پیش به عنوان انتقامگیری و تداوم  نفرت پراکنی نگریستە می شود. به همین دلیل نیز ملت کورد و همه ملتهایی که به ایده رهبراوجالان و ملت دموکراتیک معتقدند، در برابر این سیاست ها سکوت نخواهند کرد.

پس از آن گزارشی از وضعیت زنان و سیاست های نظام سرمایه داری علیه آنان قرائت شد. در این گزارش آمده است که نظام مردسالار در چند وقت اخیر خشونت علیه زنان را تشدید کرده است تا مبارزه آنان را در سراسر جهان متوقف کند، به خصوص انقلاب ایران و روژهلات کوردستان که یک انقلاب زنانه علیه نظام مردسالار است. به همین دلیل است که نظام مردسالار در تلاش است تا زنان و مبارزات آنان را به هر طریقی به عقب براند، برای همین اخیراً شهید اوین گویی در دومین ترور پاریس هدف قرار گرفت.

در خصوص وضعیت زنان در شهرداری ها نیز گفته شد: سیستم ریاست مشترک یکی از مهم ترین دستاوردهای زنان در شهرداری‌ها است که به یمن این سیستم زنان شروع به کار کرده اند و اکنون دیگر حقوق آنها در همه جنبه های زندگی به ویژه در مورد کار در خودمدیریتی محلی به رسمیت شناختە شده است. در این گزارش همچنین به نقش زنان در شهرداری ها و آموزش آنها در سال ٢٠٢٢ اشاره شده است. پس از قرائت گزارش، فیلمی از فعالیت های زنان در سال ٢٠٢٢ پخش شد. در پایان جلسه بیانیەای به عنوان جمع‌بندی به شرح ذیل بیان شد:

-1 مشارکت فعال در تمامی فعالیت ها برای تحقق آزادی فیزیکی رهبر عبدالله اوجالان

2- توسعه و پیگیری پروژه زنان

3- افزایش تعداد کارمندان زن در شهرداری ها

4- بحث در مورد پروژه های عمومی کنونی با جوامع زنانه و ارزیابی آنها بر اساس نیازهای فعلی

5- اقدام برای آموزش فکری برای زنان

6- برگزاری جلسات با زنان خارج از شهرداری ها جهت شناسایی نیازها و مشکلات آنان

7- برگزاری جلسات ویژه با روسای مشترک شهرداری ها برای حمایت از آنها، شناسایی نیازها و مشکلاتشان

8- توسعه کار زنان در جنبه هایی که تاکنون در آن فعالیت نداشته اند مانند رانندگی با اتوبوس های عمومی و ماشین های سنگین

9- آموزش اکولوژیک و اساس قرار دادن ترویج آن در جامعه