جنازە شروان نیروهای سوریە دموکراتیک زاهی الحسن تشییع شد

پیکر شروان نیروهای سوریە دموکراتیک سوریه زاهی الحسن که دچار سکته قلبی شده و شهید شدە بود تشییع شد.

پیکر شروان نیروهای سوریە دموکراتیک سوریه زاهی الحسن که دچار سکته قلبی شده و شهید شدە بود تشییع شد پیکر او که دچار سکته قلبی شدە بود به آرامستان شهدای شداد حسکه تشییع شد. در این مراسم ده ها تن از مردم  منطقە شداد و روستاهای اطراف  دیرالزور شرکت داشتند.

مردم پیکر شهید را از بیمارستان شهید سریه حسکه تحویل گرفتند و به سمت مزار شهدای شداد رفتند و پس از یک دقیقه احترام در قبرستان، عضو شورای خانواده های شهدای شهرستان سور دیرالزور خیس ایل خلف سخنرانی کرد و به فداکاری های شهدا توجه کرد و اظهار داشت: شهدا با خون خود حماسه های ایثار و قهرمانی را می نویسند.

خدر الکدرو از فرماندهان شورای نظامی دیرالزور نیز سخنرانی کرد و گفت: شهید زاهد نیز مانند همه همرزمانش جان خود را فدای امنیت و آرامش مردمش کرد. الکدرو تصریح کرد که مردم منطقه هزاران شهید برای موفقیت پروژه دموکراتیک داده اند و بسیاری از احزاب به ویژه دولت اشغالگر ترکیه سعی در شکست این پروژه داشته اند. پس از پایان مراسم تشییع پیکر شهید، وی با شعارهای «شهید نامرن»، در ارامستان شهید شداد حسکه به خاک سپرده شد.