محمد شاهین سکوت نیروهای ناظر صلح در مقابل حملات دولت ترک را محکوم کرد

محمد شاهین ریاست مشترک مجلس اجرایی خودمدیریتی منطقه فرات حملات دولت اشغالگر ترک به کوبانی و روستاهای آن را محکوم کرده و گفت: روسیه و آمریکا مسئول این حمله هستند. لازم است که ساکنان منطقه هوشیار بوده و این حملات در آینده افزایش پیدا می‌کنند.

شاهین طی گفتگویی با خبرگزاری هاوار اظهار داشت که این حملات نخستین بار نیست که روی می‌دهند. دولت اشغالگر ترک از زمانیکه گری سپی و سریکانی را اشغال کرده است، کوبانی و روستاهای آن را گلوله باران می‌کند. روز گذشته هم دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن کوبانی و ۶ روستای تابعه آن را گلوله باران کردند. در نتیجه این گلوله باران یک غیر نظامی به شهادت رسیده و ۱۲ نفر دیگر از جمله زنان و کودکان مجروح شده و وضعیت را بحرانی کرده‌اند.

محمد شاهین در ادامه گفت: ما می‌دانیم که دولت اشغالگر ترک در روزهای آینده هم حملات خود را افزایش می‌دهد. به همین دلیل لازم است که همه مسئولیتها و وظایف خود را به انجام برسانند. شاهین همچنین اعلام کرد که نیروهای تامین کننده صلح، روسیه و آمریکا مسئول حملات دولت اشغالگر ترک در روژآوا بوده و در ادامه افزود: انها در این باره مسئولیت دارند. همه مسائل شفاف هستند. به خوبی می‌دانند که دولت اشغالگر ترک بیش از دو سال است که دست به قتل‌عام غیر نظامیان می‌زند، اما آنها در مقابل این حملات سکوت کرده‌اند.

محمد شاهین ریاست مشترک مجلس اجرایی خودمدیریتی منطقه فرات از خلق‌های منطقه درخواست کرد که تدابیر لازم را اتخاذ کرده و تاکید کرد که با اراده خلق می‌توان در مقابل این اقدامات، هر غیر ممکنی را ممکن کرد.