'پ.د.ک در اشتباه است، ما از مطالبات خود دست برنمی‌داریم'

تحصن‌کنندگان در سمالکا خاطرنشان کردند که مصمم هستند تا تحویل گرفتن پیکر شهدای خلیفان به آکسیون خود ادامه دهند.

تحصن اعتراضی که با برپایی خیمه در ۵ اکتبر ٢٠٢١ با هدف تحویل گرفتن پیکر شهدای خلیفان آغاز شده بود امروز وارد چهارمین ماه خود شد. احمد محمود رئیس مشترک اتحادیه زحمت‌کشان دربیسی با شرکت در این تحصن حمایت خود را از مطالبات مجلس خانواده شهدا اعلام کرد.

احمد محمود در اظهاراتی با تأكید بر حمایت اتحادیه‌ها و سندیکاهای مختلف از تحصن سمالکا افزود:"پ.د.ک به جای پاسخ دادن به خواسته‌‌های خانواده شهیدان و فعالان، اما دروازه مرزی را مسدود کرده است." محمود گفت که تا زمانیکه پیکر شهدا به خانواده‌ها تحویل داده نشود این آکسیون ادامه خواهد یافت.

'پ.د.ک در اشتباه است، ما از مطالباتمان دست برنمی‌داریم'

یکی از شرکت کنندگان حسن عبو پدر علی عبو (شهید دلبرین باز)- سال ٢٠١٧ در نبرد با داعش در شهر رقا به شهادت رسید- در سخنانی گفت: "خلق روژاوا شهیدان فراوانی در باشور دارد و آماده است فداکاری‌‌های دیگری را به انجام برساند."

حسن عبو نارضایتی خود را از مسدود کردن دروازه‌های مرزی با روژاوا اعلام کرد و افزود:"پ.د.ک خیال می‌کند با بستن دروازه مرزی خلق را گرسنه نگه دارد. اما خلق روژاوا از حقوق و مطالبات خود دست نمی‌كشند. تحریم تأثیری بر ما نمی‌گذارد. ما به مبارزه خود ادامه می‌دهیم و تا زمانیکه پیکر شهیدایمان را تحویل نگیریم به این تحصن پایان نمی‌دهیم."