پاسداشت قربانیان کشتار جمعی سیفو در روژاوا

این مراسم را حزب همبستگی سریانی‌ها برای گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان قتل‌عام معروف به سیفو در یکصد و پنجمین سالگرد آن در محل کلیسای "مارت شمونی" در شهر درک روژاوا برگزار کرد.

 

ترکیە ید طولایی در نسل‌کشی دارد. علاوه بر کوردها، جوامع مسیحی ارمنی، آشوری، کلدانی و سریانی‌ها هم زیر تیغ قتل‌عام ترکان جوان در زمان حاکمیت عثمانی رفته‌اند. قتل‌عام سیفو که طی آن قریب سیصد هزار مسیحی قتل‌عام شدند یکی از آنهاست که مراسم یادبود قربانیان آن دیروز در روژاوا برگزار شد.

این مراسم را حزب همبستگی سریانی‌ها برای گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان قتل‌عام معروف به سیفو در یکصد و پنجمین سالگرد آن در محل کلیسای "مارت شمونی" در شهر درک روژاوا برگزار کرد.

در این مراسم نمایندگان نیروهای دفاعی سوتورو و شورای نظامی سریانی‌ها نیزحضور داشتند.

عفرام اسحاق یک عضو ارشد حزب همبستگی سریانی‌ها طی سخنرانی در این مراسم گفت حکومت عثمانی مرتکب وحشیانه‌ترین جنایات و کشتارهای جمعی علیه مردم ارمنی، سریانی، کلدانی، آشوری و سایر مسیحیان زیر پرده اسلام شد.

او از دولت کنونی ترکیه به عنوان نسخه جدید عثمانی نام برد و آنچه که در عفرین، سرکانی و گری‌سپی انجام داده اشاره کرد.