آهنگ حزین جوان کرد پس از مهار آتش‌سوزی دیروز شاهو

جوانان ساکن حومه کوهستان شاهو در کامیاران و هم‌چنین اعضای انجمن سبز چیای مریوان و انجمن محیط‌زیستی زاگرس، دیروز پس از ۱۴ ساعت تلاش بی‌وقفه، موفق به مهار آتش‌سوزی گسترده شاهو شدند

جوانان ساکن حومه کوهستان شاهو در کامیاران و هم‌چنین اعضای انجمن سبز چیای مریوان و انجمن محیط‌زیستی زاگرس، دیروز پس از ۱۴ ساعت تلاش بی‌وقفه، موفق به مهار آتش‌سوزی گسترده شاهو شدند

 

این آتش‌سوزی گسترده در اثر استفاده نیروهای سپاه از بمب‌های آتش‌زا در مانوری صورت گرفت که از چند روز پیش شروع شده و قرار است تا ۲۲ مرداد ادامه داشته باشد. جوانان منطقه پس از تلاشی نفس‌گیر بالاخره موفق به مهار آتش‌سوزی می‌شوند. ویدئوی ذیل مربوط به ساعتی پس از آتش‌سوزی می‌باشد و یکی از جوانان کرد آهنگ حزینی را می‌سراید.