اعلام منع عبور و مرور در ۴۶ منطقه بدلیس

استاندار بدلیس در ۴۶ منطقه استان بدلیس باکور کوردستان مقررات منع عبور و مرور را وضع کرد

رژیم تبهکار ترک علاوه بر حمله به خلق کورد در خارج از مرزهای این كشور، باکور کوردستان و ترکیه را نیز به زندان بزرگی برای خلق‌ها مبدل کرده است.

گماشته رژیم اشغالگر ترک بر استانداری بدلیس در باکور کوردستان با انتشار بیانیه‌ای در ۴۶ منطقه این استان منع آمد و شد را اعلام کرد. بنابر بیانیه استانداری بدلیس تا اطلاع ثانوی آمد و شد در مناطق مذکور ممنوع می‌باشد.