بازمانده نسل‌کشی ١٩٣٨ درسیم چشم از جهان فروبست

«سلو قز» که تمام خانواده خویش را در نسل‌کشی ١٩٣٨ درسیم از دست داده بود در سن ١٠۴ سالگی چشم از جهان فروبست

برپایه گزارش خبرگزاری پیر (پیرها) «سلو قز» کمانچه‌ زن و یکی از معدود بازماندگان نسل‌کشی کوردهای درسیم در سال ١٩٣٨ با گفتن "این به ما شادی بخشید و نه قتل‌عام" در شهر درسیم وفات کرد.

سلو قز در روستای میلان از توابع درسیم به تنهایی زندگی می‌کرد. وی درد و الم فاجعه ١٩٣٨ با روح و جان خود چشیده بود و به همین دلیل آنچه را که در نسل‌کشی کوردها از سوی رژیم تروریست ترکیه در ١٩٣٨ در قالب ترانه و موسیقی بازگو می‌کرد.

اعلام شد که پیکر سلو قز فردا در روستای زادگاهش «میلان» به خاک سپرده می‌شود.

سلو قز که بود؟

سلو قز اهل درسیم قریب ١٠٠ سال به ترانه‌خوانی و کمانچه نوازی پرداخت. او تنها پنج سال داشت که از سوی پدرش نواختن کمانچه را فراگرفت. تمام خانواده وی در جریان قتل‌عام درسیم به شهادت رسیدند. پس از فاجعه نسل‌کشی درسیم از سوی رژیم ترکیه در سال ١٩٣٨ سرنوشت خلقش، دردها و محنت‌های کوردها را در قالب هنر بازگویی کرد. او در مراسم‌های شادی و پایکوبی خلق شرکت می‌کرد و برای خلق به اجرای کارهایش می‌پرداخت. سلو قز یکی از معدود بازماندگان نسل‌کشی ١٩٣٨ درسیم بود که مقاومت، نسل‌کشی و رستاخیز دوباره کوردها را برای مردمش بازمی‌گفت.