بیانیه‌ی سازمان پن‌ کورد: ایران به این وضعیت خاتمه دهد

سازمان پن کورد در واکنش به دستگیری و بازداشت فعالان فرهنگی و نویسندگان کورد در کرماشان به رژیم جمهوری اسلامی هشدار داد.

در بیانیه پن کورد آمده است:

"به‌ نام قلم و آگاهی

موج وسیعی از بازداشت ها از طرف حکومت جمهوری اسلامی در شرق کوردستان (مناطق کورد ایران) به‌ راه افتاده‌ است که اکثر دستگیر شدگان را فعالان فرهنگی و نویسندگان تشکیل داده‌اند، در این میان استان کرماشان هم بی نصیب نبوده‌ و با کمال تاسف از ۱۰ دسامبر شاهد دستگیر شدن فعالان، نویسندگان و روزنامه‌نگارانی همچون عباس جلیلیان "ئاکو"، همایون عباسی، آنیسا جعفری‌مهر، شهریار رستمی، فرزاد سفره‌، سهراب مرادی، داریوش مرادی، احمد بساطی، فواد مظفری و فعالین مدنی و محیط زیست همچون خلیل اسدی، صحب امیدی، محی‌الدین اصغری و مظفر وطن‌دوست بوده‌ایم و این اقدام همچنان نیز ادامه‌ دارد. که تاکنون فقط آقای شهریار رستمی و خانم آنیسا جعفری‌مهر، آزاد شده‌اند و از دیگر فعالین هیچ اطلاعی در دسترس نیست.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با هجومی بی‌سابقه‌ در حال ایجاد وحشت، خشونت و نیز برقراری وضعیت امنیتی در شهرهای کورد هستند و این اقدام به‌ طور حتم به‌ نفع هیچ کسی نخواهد بود.

ما اعضای موسسه‌ی پن‌ کورد اعلام می‌داریم که‌ نمی‌توان به‌ دلایل واهی به‌ مقابله‌ با آزادی قلم پرداخت، نمی‌توان به‌ دلایل واهی جلوی توسیع آگاهی و فرهنگ‌سازی را گرفت، نمی‌توان قانون شهروندی را زیر پا گذاشت و نویسندگان و فعالان فرهنگی را به‌ بند کشید، زیرا نتیجه‌ی آن مشخص است، "خشونت ، خشونت می‌آفریند" و اگر نتوان از راه مسالمت آمیز به‌ اهداف والای یک جامعه‌ی پیشرفته‌ رسید، آنگاه‌ لطافت ِ قلم و زبان جای خود را به‌ خشونت و شورش‌های غیر مدنی خواهد داد. تنها کافی است به‌ اسامی دستگیر شدگان نگاهی بیاندازیم، جمعی از فرهنگ دوستان و نویسندگان که‌ تنها خواهان جهانی زیباتر هستند آن هم با قلم و دیالوگ، به‌ چه‌ جرمی باید دستگیر شوند؟ این سوال همگی ماست.

 ما اعضای موسسه PEN بر پایه‌ی اساسنامه‌ی خود که‌ همانا حفظ شرافت انسانی در پناه حفظ آزادی‌های مدنی و اجتماعی است، حمایت خود را از دستگیر شدگان چند روز اخیر کرماشان اعلام می‌داریم و از ارگان های مسئول و مربوطه‌ی جمهوری اسلامی ایران خواستاریم به‌ این وضعیت خاتمه‌ دهد و بازداشت شدگان را که‌ بدون هیچ دلیلی به‌ بند کشیده‌ شده‌ و وضعیت نامعلومی دارند هرچه سریع تر آزاد سازند."