تاسیس یک کتابخانه با نام شهید سبز شریف باجور

روز ۲۲ شهریور اهالی روستای باشماخ منطقه‌ی تیله کوی شهر سقز در این روستا کتابخانه‌ای با نام کاک شریف باجور تاسیس کردند

روز ۲۲ شهریور اهالی روستای باشماخ منطقه‌ی تیله کوی شهر سقز در این روستا کتابخانه‌ای با نام کاک شریف باجور تاسیس کردند

 

این کتابخانه به همت انجمن هیوای زانست شهر سقز و یک مرکز خیریه و همچنین اهالی روستای باشماخ تاسیس شد.

 

این کتابخانه برای زنده نگه داشتن یاد شهیدان مدافع محیط زیست و جنگلهای روژهلات با نام شریف باجور نامگذاری شد.

 

در هنگام تاسیس کتابخانه سه تن از اعضای انجمن چیای سبز مریوان به نمایندگی این انجمن در افتتاحیه ی این کتابخانه شرکت کردند.

 

شریف باجور به همراه امید کهنه پوشی دو تن از اعضای چیا بودند که به همراه دو تن دیگر به نامهای محمد پژوهی و رحمت حکیمی‌نیا در هنگام خاموش کردن آتش جنگلهای پیله و سلسی مریوان به طرز مشکوکی جان باختند.