خوانندگان رپ ترکیه: سکوت را بشکنید!

در این موزیک ویدیو به بحرانهای موجود در این کشور مانند خشونت پلیس، قتل زنان، نابودی محیط زیست، حیوان آزاری، فساد سیاسی و اداری و تبعیض اشاره شده است

    ۱٨ خواننده‌ی رپ ترکیه با انتشار موزیک ویدیویی به بحرانهای ناشی از حاکمیت دو حزب فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ بر کشور ترکیه و مناسبات سیاسی آن اشاره کرده و از مردم میخواهند که سکوت را بشکنند.

    این خوانندگان پنج شنبه ی گذشته ۵ سپتامبر محصول مشترک خود را در تویتر منتشر کردند. این کار که SUSAMAM (سکوت نمی‌کنم) نام دارد تنها طی یک هفته بیش از ٢١ میلیون بار کلیک شده است.

    در این موزیک ویدیو به بحرانهای موجود در این کشور مانند خشونت پلیس، قتل زنان، نابودی محیط زیست، حیوان آزاری، فساد سیاسی و اداری و تبعیض اشاره شده است.

    رسانه‌های وابسته به رژیم فاسد ترکیه پس از استقبال گسترده از این کار هنری برای انحراف عمومی این اثر را کار حزب کارگران کوردستان عنوان کرد‌ه‌اند. مطبوعات رژیم فاشیست ترک سازندگان این ویدیو را بزهکار معرفی کرده در حالی که مضمون ترانه به بازگویی جایگیری بزهکاران در رأس هرم قدرت ترکیه می‌پردازد.

    هنرمندان دست اندر کار موزیک ویدیوی susasam معتقدند گفته‌های آنها حرف دل بسیاری از هنرمندان است اما به دلیل محدودیتها و فشارهای موجود در جامعه آنها جرات بیان نظراتشان را ندارند.

    با اینکه احتمال بازداشت و زندانی شدن ١٨ رپر خواننده در این موزیک ویدیو از سوی رژیم ترکیه وجود دارد اما این هنرمندان اعلام کرده‌اند که از رژیم وحشت نخواهند کرد و به راه و کار خویش ادامه می‌دهند.