دادگاه تُرک انتشار رمان "آواز خاک" را ممنوع اعلام کرد

دادگاه جزایی شهر قارص باکور کوردستان انتشار کتابی با عنوان "آواز خاک" را ممنوع اعلام کرد.

   دادگاه جزایی شهر قارص رمانی با عنوان "آواز خاک" اثر روژبین پریشان را که در چاپخانه‌ی آرام چاپ شده بود، ممنوع کرد.

   کتاب که برای زندانیی با نام ساواش سونمز که در بخش T زندان قارص محبوس می‌باشد، فرستاده شده بود، توسط مسئولین زندان ضبط شده بود. سپس به بهانه‌ی آنکه باید "در چهارچوب پ.ک.ک/ ک.ج.ک" مورد بازبینی قرار گیرد، به منظور انجام تحقیقات به مدیریت امنیتی زندان تحویل داده شده بود.

   پس از انجام تحقیقات دادگاه انتشار این کتاب را ممنوع اعلام کرد.

​​​​​​​   روژبین پریشان که در مورد مرحله‌ی حملات و کشتار منطقه‌ی جزیر از توابع شرنخ سخن میگوید، هنوز در زندان زنان گبزه زندانی می‌باشد.