در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان کولبرها فراموش نشدند

دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان که از دیروز آغاز شده بود با استقبال شهروندان مریوانی به کارهای خود ادامه می‌دهد

دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان که از دیروز آغاز شده بود با استقبال شهروندان مریوانی به کارهای خود ادامه می‌دهد

 

در اولین روز جشنواره پس از مراسم کارناوال و مراسم افتتاحیه از ساعت ١۶ تا ٢١ گروههای تئاتر از شهرهای کرماشان، مریوان و قروه از روژهلات و خمینی‌شهر، کرج وآمل و همچنین اجراهایی از گروهای اقلیم کردستان (عراق) و کشور آذربایجان در کنار دریاچه زریوار (زریبار) به نمایش عموم درآمدند. در آغاز نمایش بخش عصر دیروز، گروه‌های کرج و آمل اجراهایی را در رابطه با كشتار کولبران از سوی نهاد‌های امنیتی به اجرا گذاشتند و آنرا به کولبرهای کُرد تقدیم کردند که با استقبال گرم تماشاچیان روبرو شد.

 

به گفته گزارشگر خبرگزاری فرات در اولین روز دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مریوان، اجراها روز گذشته عمدتا موضوعات کودکان کار، بیماری ایدز، مسائل زیست محیطی و آیینی را در بر گرفتند.

 

خاطرنشان می‌شود که دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از صبح دیروز با شرکت گروههایی سرتاسر روژهلات کردستان و ایران و همچنین گروههای از کشورهای برزیل، اسپانیا، جنوب کردستان، فرانسه و آذربایجان آغاز شد و بیست و سوم شهریور / ١۴ سپتامبر ادامه دارد.