"در پاسخ درخواست مجوز تفتیش گفته این چیزها در فیلم‌های هالیوود صحت دارد"

 آرش نظآامی ژورنالیست روژهلات کردستان و از فعالان عرصه رسانه در رابطه با یورش نیروهای  پلیس سوئد در روز سه‌شنبه (١۶ آبانماه) به آرین‌ تی‌وی گفتگویی با وبگاه آنارشیسم داشته که متن آن بازنشر می‌شود

 آرش نظآامی ژورنالیست روژهلات کردستان و از فعالان عرصه رسانه در رابطه با یورش نیروهای  پلیس سوئد در روز سه‌شنبه (١۶ آبانماه) به آرین‌ تی‌وی گفتگویی با وبگاه آنارشیسم داشته که متن آن بازنشر می‌شود

 

 •  : در ساعات اولیه صبح دیروز سه‌شنبه نیروهای پلیس سوئد اقدام به تفتیش ساختمان کردندکه شما همان دیروز گزارشی داده بودید که ما در سایت منتشر کردیم اما آیا می توانید توضیحات تکمیلی بیشتری بدهید؟
 • - : نیروهای پلیس که ظاهرا از دایرەهای مختلفی بودند از حدود ساعت ۶ صبح سه‌شنبه با محاصره محل تلویزیون در استکهلم وارد ساختمان شدند و همکاران ما را مورد بازجویی برای تشخیص هویت قرار دادند. تا ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه اکثر اتاق‌های تی‌وی بدون حضور هیچیک از کارمندان و مسئولان تی‌وی مورد تفتیش قرار گرفتند. مأموران تهدید کردند که اگر اجازه ورود به اتاق‌های مورد نظر به آنها داده نشود می‌توانند متوسل به زور شوند. یکی از مأموران در پاسخ به مسئول اداری که درخواست کرده بود مجوز تفتیش را رویت کند گفته که این چیزها را فقط در فیلم‌های هالیوود می‌توانید ببینید. ما هنوز اطلاعات زیادی نداریم که آنها واقعا به دنبال چه بودند.

 

 •  : در گزارش دیروز نوشته بودید که تعدادی از کامپیوترهای کاری تلویزیون توقیف شدند و سوال ما این است که آیا کامپیوترها همچنان در اختیار پلیس است؟
 • - : چند عدد کامپیوتر و بخشی از اسناد و آرشیو ما توسط نیروهای پلیس توقیف شد و بازگردانده نشده است. هیچ فهرستی از اشیای ضبط شده به ما ندادند.

 

 •  : در گزارش دیروز شما بود که وکلای تلویزیون آرین در حال پیگیری هستند، آیا اطلاعات جدیدی در این رابطه وجود دارد؟
 • - : پرونده فعلا در دست پیگیری است و اگر اطلاعات تازەای به دست بیاوریم آنرا برای افکار عمومی منتشر خواهیم کرد.
 • : گویا روزنامه ها سوئد نوشتند یک نفر را با خودشان بردند بخاطر اینکه اداره مالیات مشکوک بود، آیا چنین خبری اصلا صحت دارد  و کسی دستگیر شده است؟
 • - : از مجموعه تلویزیونی آرین هیچ شخصی دستگیر نشده است.

 

 • : آیا در گذشته تلویزیونهای مشابه نیز مورد اقدامات مشابه قرار گرفته اند؟
 • - : در سال‌های گذشته دفاتر رسانەهای کردی عمدتا در بلژیک با حملات متعدد پلیسی با درجات بیشتری از خشونت مواجه شدەاند. شبکەهای مَد، مدیا، روژ، مزوپوتامیا، مدنوچه، نووچه‌ تیوی و رادیو صدای کردستان در اثر همین فشارها به تعطیلی کشیده شدند.

 

 • : آیا این اقدام می تواند دلایل سیاسی داشته باشد ؟
 • -: این فشارها تحت هر نامی که صورت بگیرد از نظر ما دلایل سیاسی دارد در غیر اینصورت چرا باید با عملیات پلیسی علیه یک مجموعه رسانەای غیر تجاری به این شکل سعی کنند اعتبار آن را زیر سئوال ببرند. ما سعی داریم تریبون جوامع تحت ستم خاورمیانه و زنان و جریانات آزادی‌خواه و برابری‌طلب باشیم که سیستم حقوق آنها را نقض کرده و به رسمیت نشناخته است.

           با توجه به درهم تنیدگی نظام جهانی می‌شود پی برد که چگونه دست نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی و جمهوری ترکیه در اروپا هم به ما می‌رسد. اخیرا پخش تلویزیون نوروز که در استکهلم فعال بود نیز به درخواست ترکیه توسط شرکت فرانسەای یوتل‌ست تحت نام ترویج خشونت متوقف شد. از نظر آنها کشتار دو هزار غیرنظامی کرد توسط ارتش ترکیه در یکسال یا کشتار سالانه دهها کولبر جویای نان توسط جمهوری اسلامی تروریسم نیست اما اگر همان مردم برای دفاع از خویش سلاح بردارند تروریسم است. بنابراین اگر ما به تعهد اخلاقی خود برای پوشش این واقعیات عمل کنیم ترویج خشونت کردەایم و زیر ضرب می‌رویم. ما همچنین خبرهای جنبش آلترناتیوی را منعکس می‌کنیم که ریشە خونریزی‌ها و فجایع کنونی را در ملی‌گرایی و ساختار دولتی می‌داند و می‌خواهد الگوی غیر دولتی و بدون مرز روژاوا را به مناطق دیگر گسترش دهد. ما را به ترویج هرج و مرج و آشوب متهم می‌کنند چون خبرنگاران سربراهی نیستیم و کلیت سیستم را زیر سئوال می‌بریم.

 

 • : آیا این روش پلیس خلاف دمکراسی کشور سوئد نیست؟ آیا چنین برخوردی را با خود تلویزیونهای سوئد نیز تا کنون شاهد بوده‌ایم؟
 • -: سطوحی از دمکراسی و آزادی بیان در سوئد وجود دارد اما طبیعتا ماهیت وجودی پلیس در سراسر جهان اینگونه نیست که انتظار موضعگیری انقلابی و انسانی از آن داشت.

 

 • : آیا اجازه رسمی از دادستانی داشته اند ؟
 • -: بله مجوز بازرسی از ساختمان وجود داشت.

 

 • :آیا زمانی که تجسس مَی کردند شما یا دیکر کارمندان تلوزیرن همراه انها بوده اید ؟
 • -: ما نظارتی بر فعالیت آنها نداشتیم.

 

 • : اگر به تنهایی پلیس بدون حضور شما این تجسس را انجام مَی دهد خلاف قوانین کشوری دموکراتیک نیست؟
 • -: پاسخ این سئوال را خودشان دادند و گفتند این حرف‌ها فقط در فیلم‌های هالیوود شنیده می‌شوند.