شماره تازه مجله‌ی 'روانشناسی کردی' منتشر شد

مجله‌ی روانشناسی کردی که در شهر استانبول چاپ و منتشر می‌شود در شماره هفتم به "عادات" شخصیتی پرداخته است

مجله‌ی روانشناسی کردی که در شهر استانبول چاپ و منتشر می‌شود در شماره هفتم به "عادات" شخصیتی پرداخته است

 

مجله‌ی روانشناسی کردی به مباحث روانشناسی در جامعه کردستان می‌پردازد، این مجله از سوی آکادمیسین‌های روانشناس، روانپزشکان و دانشجویان روانشناسی و علوم اجتماعی کردستانی تهیه می‌شود.

 

هیئت تحریریه مجله بر اهمیت چاره‌یابی مسائل جامعه و فرد به زبان کردی تأکید دارند. آنان کمبود منابع به زبان کردی را یکی از نواقص کتاب‌خانه کردی عنوان کردند که تحقیق و تهیه مطالب به روانشناسی را با مشکل مواجه کرده است.

 

هیئت تحریریه بر لزوم فعالیت بیشتر برای بکارگیری زبان کردی در تحقیقات اجتماعی و روانشناسی تأکید کردند.

 

تازه‌ترین شماره روانشناسی کردی به مبحث خو و عادت پرداخته است.