فراخوان هنرمندان و روشنفکران کورد برای وحدت ملی

ابتکار عمل هنرمندان و روشنفکران کورد روز گذشته در شهر کلن آلمان گردهم آمده و فراخوانی را برای اتحاد ملی منتشر کردند. در نشستی به این مناسبت هنرمندان و روشنفکران بر لزوم اتحاد و همبستگی کوردها تأکید کردند

روز گذشته هنرمندان و روشنفکران کورد در شهر کلن آلمان گردهم آمده و در مورد اتحاد ملی گفتگو کردند. در این نشست هنرمندان هر چهاربخش کوردستان حضور به هم رساندند.

خودانتقادی شوان پرور

هنرمند شوان پرور در آغاز این نشست با ابراز پشیمانی نسبت به اشتباه‌های گذشته خود از شرکت کنندگان و خلق کورد خواست تا خودانتقادی وی را بپذیرند.

پس از این نشست ۴٧ هنرمند، نویسنده، محقق و آکادمیسین اعلامیه‌ی مشترکی را منتشر کردند. در اعلامیه با یاداوری حمله اشغالگرانه به روژاوا و تمامی نیروهای کوردستان از جریان‌ها، احزاب و شخصیت‌ها خواسته شد که در پیرامون وحدت ملی گردهم آیند.

فراخوان به روشنفکران جهان

در اعلامیه آمده است؛

"در جهانی بسر می‌بریم که از هر چهار سو با وحشیگری، کشتار و رفتارهای ضد بشری محاصره شده‌ایم. در این برهه تنها یک چیز بر ما تحمیل می‌گردد و آن هم مرگ است. نخستین جرقه جنگ سوم جهانی در روژاوا آغاز شد تا بدینگونه میان خلق‌های خاورمیانه انشقاق و خصومت ایجاد کنند. ما آشکارا شاهدیم که در نمود ملت کورد، قتل‌عام خلق‌ها را آغاز کرده‌اند. نیرویی که ابتکار نسل‌کشی را بدست گرفته‌ است دولت ترکیه می‌باشد.

آنچه قابل مشاهده است خواست نابودی کامل کوردهاست. دولت ترک با این حمله اشغالگرانه اعلام کرده است که کوردها در هر کجای دنیا که باشند آنان و دستاورها و موقعیت آنان را دشمن خود دانسته و درصدد است تا موجودیت خود را بر نابودی ملت کورد فراهم نماید.

هنرمندان و روشنفکران مدافعان بشریت، روشنایی، امید و آزادی در سرتاسر جهان هستند. ما نیز به عنوان هنرمندان و روشنفکران کورد انتظار داریم، هنرمندان و روشنفکران جهان در شرایط کنونی که تلاش برای نسل‌کشی خلق ما در جریان است، ما را تنها نگذارند و موضع خود را نشان دهند. با حمایت شما افکار عمومی در جریان این مسئله قرار گرفته و اینچنین می‌توانیم حملات نابودگرانه را متوقف کنیم. ما باور داریم که شما به خواسته‌های ما گوش داده و در این مرحله خلق ما را تنها نخواهید گذاشت.

همه شاهدیم که هدف، نابودی تمامی خلق کورد در مقابل چشمان جهانیان است و در این مورد ما به عنوان فعالان حیطه هنر و اندیشه نیک می‌دانیم لازم است علیه این قتل‌عام ایستار و موضعی نیرومند نشان دهیم. ما هنرمندان و روشنفکران برای وحدت روح، رنج و رنگ‌هایمان به تشکیل اتحادی نیرومند اقدام کرده‌ایم. امیدواریم که این اتحاد بر هر فردی تأثیرگذار باشد.

بدون اتحاد و مبارزه مشترک، نه کسب پیروزی‌های تازه، بلکه دستاوردهای کنونی نیز در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرند. اگر از دستاوردهای کوردها محافظت شود، این امر به موازات مبارزه در هر بخش، با نیرومندی و پیروزی مبارزه، با اتحاد ملی میسر است. قطعا لازم است که به انشقاق کنونی پایان داده شود.

ما؛ روشنفکران و هنرمندان که خود را وجدان جامعه می‌دانیم از تمامی نیروهای مسئولیت‌پذیر دعوت می‌کنیم که برای اتحاد ملی گرد هم آیند."

اسامی هنرمندان و روشنفکرانی که اعلامیه را امضا کرده‌اند:

١-احمد حسینی/ شاعر

٢- علی ذوالفقار/ نقاش

٣-بهرام حاجو/ نقاش

۴-جمال عبدو/ نقاش

۵- پرفسور جلیله جلیل/ محقق

۶- جوان حاجو/ خواننده و نوازنده

٧- چتین اورانر/ خواننده و نوازنده

٨-جوان تتر/ شاعر و نوسینده

٩- چلنگ عمر/ آکادمیسین- محقق

١٠/ چوپی فتاح/ خواننده و نوازنده

١١- دلیل میرساز/ خواننده و نوازنده

١٢- دلاور زنگی/ ادیب- نویسنده (رئیس اتحادیه هنرمندان و روزنامه‌نگاران روژاوا)

١٣- دیار درسیم/ خواننده و نوازنده

١۴- امکچی/ خواننده و نوازنده

١۵- اکرم حیدو/ سینماگر

١۶- اکرم افرام/ نقاش

١٧- علی سعید/ خواننده و نوازنده

١٨- ارسین چلیک/ کارگردان- روزنامه‌نگار

١٩- عزیز ماملی/ خواننده

٢٠- فرهاد تونج/ خواننده و نوازنده

٢١- فیراز محمد رمضان/ تئاتر

٢٢- غریب دوست/ خواننده و نوازنده

٢٣- هانی مجتهدی/ خواننده و نوازنده

٢۴- حلیم یوسف/ نویسنده

٢۵-هِمن کورداخی/ شاعر- نوسینده

٢۶- حسن شریف/ خواننده و نوازنده

٢٧- کاوه نمر/ نویسنده- مترجم

٢٨- محمود برازی/ آکادمیسین- موسیقیدان

٢٩- محمد بایراک/ محقق- مورخ

٣٠- مُلَوَن رسول/ نوسینده- روزنامه‌نگار

٣١- مروان برکات/ ادیب

٣٢- مزگین طاهر/ نوازنده- خواننده اُپرا

٣٣- مکاییل اصلان/ خواننده و نوازنده

٣۴- منیر شخه/ نقاش

٣۵- نجم‌الدین غلامی/ خواننده و نوازنده

٣۶- رشید صوفی/ آکادمیسین- نوازنده

٣٧- سفقان اورکیش/ خواننده و نوازنده

٣٨- شهریبانا کوردی/ خواننده و نوازنده

٣٩- شمدین/ خواننده و نوازنده

۴٠- شِرو هنده/ سینماگر

۴١- شوان پرور/ خواننده و نوازنده

۴٢- شالیکو بَکس/ نویسنده

۴٣- تیمور اودکی/ سینماگر – نویسنده

۴۴- تارا جاف/ خواننده و نوازنده

۴۵- زانا عمر/ آکادمیسین- محقق

۴۶- خلیل غمگین/ خواننده و نوازنده

۴٧- حکیم سفقان/ شاعر- خواننده