لویس میراندا در روژاوا فیلم می‌سازد

کارگردان سرشناس کاستاریکایی لویس میراندا در تحصن اعتراضی به حصر اوجالان در استراسبورگ شرکت کرده و ضمن گفتگو با خبرگزاری فرات گفت که در نظر دارد با مد نظر قرار دادن اندیشه‌های اوجالان در روژاوا اقدام به تهیه فیلمی نماید

کارگردان سرشناس کاستاریکایی لویس میراندا در تحصن اعتراضی به حصر اوجالان در استراسبورگ شرکت کرده و ضمن گفتگو با خبرگزاری فرات گفت که در نظر دارد با مد نظر قرار دادن اندیشه‌های اوجالان در روژاوا اقدام به تهیه فیلمی نماید

 

این کارگردان پیشتر فیلمی با عنوان "اوجالان و مسئله کُرد" را برای کانال آرته فرانسه و آلمان در رابطه با زندگی و شخصیت عبدالله اوجالان ساخته بود. لویس با شرکت در جمع متحصنین در استراسبورگ گفت:"حیران اندیشه‌های اوجالان هستم" و لازم است با همبستگی به ترکیه فشار وارد کنیم تا فورا به حصر ایشان پایان داده شود.

لویس در ادامه سخنان خود سکوت جوامع و نهادها و دول اروپایی در قبال نقض حقوق بشر در ترکیه و بویژه اعمال رژیم ترکیه را محکوم نموده و خواهان انجام اقدامات لازم از سوی مجامع حقوق بشری و نهادهای سیاسی اروپایی شد.

 

این کارگردان در ادامه از پروژه خود برای تهیه فیلمی مستند از انقلاب روژاوا سخن گفت و افزود:"تنها کانالی که برای این مسائل رغبت نشان می‌دهد کانال آلمانی- فرانسوی "آرته" است و من سعی خواهم کرد که تأثیر اندیشه‌های اوجالان بر روژاوا را نشان دهم."