مرکز روشنفکری ایزدیخان: اقدام آمریکا هتک حرمت ملت کُرد است

​​​​​​​ن.چ.اِ تصریح نمود که پ.ک.ک برای دفاع از حقوق خلق کرد مبارزه می‌کند و کردها لازم است از اراده خود صیانت به عمل آورند.

مرکز روشفکران ایزدیخان-ن.چ.اِ در بیانیه‌ای تصمیم دولت آمریکا مبنی بر اعطای جایزه برای کشف مکان زندگی پیشاهنگان انقلاب حق‌طلبی خلق کردستان (جمیل باییک، دوران کالکان و مراد کاراییلان) را بشدت محکوم کرده و آنرا هتک حرمت ملت کُرد نامیده است

 

در بیانیه آمده است؛ مبارزه و انقلاب آزادی‌خواهی ملت کرد را هیچ نیرویی نمی‌تواند با تصمیمات مربوط به تروریسم بیامیزد.

 

ن.چ.اِ تصریح نمود که پ.ک.ک برای دفاع از حقوق خلق کرد مبارزه می‌کند و کردها لازم است از اراده خود صیانت به عمل آورند.

 

مرکز روشنفکرای ایزدیخان در پایان از آحاد جامعه برای برپایی اعتراض‌های اجتماعی علیه زورگویان و ستمگران دعوت به عمل آورده است.