پیام کودار به‌مناسبت فرارسیدن عید فطر

جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان- کودار در بیانیه‌ای فرارسیدن عید فطر را به مسلمانان ایران تبریک گفته و تأکید کرده است: جشن رمضان بایستی به نمود همزیستی مذاهب و باورداشت‌ها تبدیل گردد. متن بیانیه کودار بدین شرح است:

جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان- کودار در بیانیه‌ای فرارسیدن عید فطر را به مسلمانان ایران تبریک گفته و تأکید کرده است: جشن رمضان بایستی به نمود همزیستی مذاهب و باورداشت‌ها تبدیل گردد. متن بیانیه کودار بدین شرح است:

 

خاورمیانه با سریع‌ترین تغییر و تحولات و ترسیم مجدد روبروست. جای تأسف دارد که خلق‌های این جغرافیا کمترین تاثیرگذاری را در این تغییروتحولات ایفا نموده‌اند. برعکس نیروهای مداخله‌گر جهانی با ایجاد فتنه و تفرقه مابین خلق‌های خاورمیانه و تفاوت‌مندی‌های دینی و آیینی موجود در این جغرافیا همیشه سعی در تعمیق چالش‌ها و تحمیل مطالبات خویش داشته‌اند. در شرایطی که می‌طلبید خلق‌های خاورمیانه پس از همه این جنگ‌ها و تخریبات، نقش اساسی در آبادانی سرزمین خویش را ایفا نمایند به جان یکدیگر افتاده و منابع مادی و معنویشان را از بین می‌برند. بدون‌شک نیروهای مداخله‌گر و اقتدارگرا هرگز خواهان اتحاد تنوعات این جغزافیا نبوده و به انحا مختلف سعی در برافروختن آتش تفرقه مابین آنها داشته‌اند. نیروهایی که مقدسات خلقها را زیر پا می‌نهند و تاریخ فرهنگ و هویت آن‌ها را به یغما می‌برند.

 

رمضان یکی از مؤلفه‌های مقدسی است که خلق‌های منطقه و مسلمانان را گرد هم می‌آورد و با مبارزه نفس انسان‌ها را به سوی برابری اجتماعی سوق می‌دهد. اما جای تأسف دارد که نیروهای تاریک‌اندیش حتی در این ماه مقدس نیز اماکن مقدس را هدف قرار داده‌اند. در شرایطی به پایان این ماه نزدیک می‌شویم که خلق‌های منطقه بیش از هر زمانی نیازمند هم‌آوایی و اتحاد می‌باشند. این اتحاد بایستی در برابر اسلام ساختگی و اقتدارگرا بایستد و در راستای پیشبرد هرچه بیشتر اسلام اجتماعی به منزله‌ی آلترناتیو تلاش ورزد. آلترناتیوی که در آن همه‌ی تفاوتمندی‌ها بدون هیچ گونه تبعیضی گرد هم می‌آیند و در آن جایی برای ظلم و نابرابری نیست. در همین راستا جشن رمضان بایستی به سمبل اتحاد و نمود همزیستی خلق‌ها مبدل گردد. بر این مبنا کمیته‌ دین و باورداشت‌های کودار ضمن تبریک این جشن به همه‌ مسلمانان جهان، همه‌ خلق‌های منطقه به خصوص مسلمانان را به مبارزه در راستای اتحاد و همزیستی خلق‌ها فرامی‌خواند. چرا که در این شرایط تنها گزینه جهت ایجاد حیاتی آزاد و دمکراتیک همزیستی و هم آوایی و پرهیز از هرگونه نفاق و تفرقه است.

 

کمیته‌ دین و باورداشت‌های کودار

۲۴ـ۶ـ۲۰۱۷