ک.ن.ک: یاد جمال نَبَز در صف پیشین پیشگامان ملی باقی خواهد ماند

​​​​​​​شورای مدیریت کنگره‌ی ملی کردستان-ک.ن.ک برای وفات روشنفکر و نویسنده‌ی کرد پروفسور جمال نَبَز بیانیه‌ای منتشر کرد

در بیانیه‌ی ک.ن.ک آمده است: شخصیت جمال نبز، نام و یاد او همیشه در صف پیشین پیشگامان فکر ملی کرد و زبان شناس و روشنفکری بوده است و همیشه نیر خواهد بود.

 

در ادامه‌ی بیانیه ی ک.ن.ک آمده است: پروفسور، نویسندن، زبان شناس و روشنفکر ملی کرد و کردستانی استاد جمال نبز در سن ٨۵ سالگی وفات نمود.

 

ک.ن.ک می‌افزاید:"ما در کنگره‌ی ملی کردستان، وفات وی را ابتد به خانواده و نزدیکانش و سپس به همه‌ی خلق کرد تسلیت می‌گوییم و غم و اندوه خود را ابراز می‌کنیم. به او می‌گوییم بدرود و روحش شاد.

 

با وفات استاد جمال نبز یک ستاره‌ی درخشان و روشنایی بخش آسمان فکر ملی، روشنفکری و زبان کردی خاموش شد و خلای مهم در آسمان ایجاد کرد.

 

اما با بود و نبود فیزیکی استاد نبز، نام و یاد او همیشه زنده خواهد ماند و در فکر ملت کرد خواهد جاودانه میماند.

 

هزاران سلام و درود به روح پاک جمال نبز. روحش شاد"