افشاگری تازه‌ی خانواده‌ی عمر بارتان در مورد تسلیم نمودن وی از سوی پ.د.ک

خانواده‌ی سیاستمدار عمر بارتان که توسط پ.د.ک تسلیم ترکیه شد، در پاسخ به وزارت داخله‌ی اقلیم کوردستان تاکید کردند که بارتان دستبند به دست و چشم بسته، توسط پ.د.ک به حکومت ترکیه تسلیم شده است.

عمر بارتان سیاستمدار کورد که به دلیل محکوم شدن به زندان توسط دولت ترکیه، به ناچار شمال کوردستان را ترک کرده و به جنوب کوردستان رفته بود، در روز سوم ژوئیه ۲۰۱۹ توسط نظامیان پارت دمکرات کوردستان در هولیر دستگیر شده بود. وی پس از آنکه ۱۹ ماه در زندان هولیر نگهداری شده بود، بدون این که هیچ تماسی با خارج از زندان برقرار کند، در روز ۲۸ ژانویه ۲۰۲١ به دولت ترکیه تحویل داده شد.

پس از آنکه این خبر برای اولین بار توسط روژ نیوز منتشر شد، وزارت داخله‌ی حکومت اقلیم کوردستان طی بیانیه‌ای خبر تحویل دادن سیاستمدار کورد عمر بارتان به دولت ترکیه را رد کرد.

در این رابطه بکر بارتان برادر عمر بارتان اطلاعات جدیدی به خبرگزاری مزوپوتامیا داده و پاسخ وزارت داخلی اقلیم کوردستان را داده است و اعلام نمود، بارتان با چشم بسته و دست‌بند به دست توسط پ.د.ک به حکومت ترکیه تحویل داده شده است.

بکر بارتان اعلام کرد، در ۲۲ فوریه توانسته است به مدت ۱۰ دقیقه با برادرش در زندان شرنخ صحبت کند و برادرش به او گفته است که به مدت ۱۹ ماه در زندان پ.د.ک در هولیر زندانی بوده است و در آن جایی که وی زندانی بوده است، تعداد دیگری نیز از اهالی باکور کوردستان و جاهای دیگر وجود داشتند که مانند او دستگیر شده و در شرایط بسیار بد سلامتی و بهداشتی نگهداری شده و به شدت مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

سیاستمدار زندانی کورد عمر بارتان به برادر خود اعلام کرده است که طی مدتی که در زندان پ.د.ک بوده است، در نتیجه‌ی شکنجه‌های شدید ۱۳ کیلو وزن کم کرده است.

بکر بارتان همچنین گفت، "پ.د.ک به دلیل خیانتی که انجام داده است، تلاش می‌کند تا حقایق را به گونه‌ی دیگری نشان دهد. آسایش هولیر به من اعلام کردند که برادرم عمر پیش آنهاست، اکنون چگونه می‌گویند، عمر بارتان توسط آنها به حکومت ترکیه تصمیم نشده است. نباید مردم در مقابل این خیانت پ.د.ک سکوت کنند."

حوری بارتان مادر سیاستمدار عمر بارتان نیز به خبرگزاری مزوپوتامیا اعلام کرد، به دلیل آن که فرزندش به کار و مبارزات سیاسی مشغول بوده است و توسط دولت ترکیه زندانی شده بود، به مدت ۶ سال است که نتوانسته پسر خود را ببیند. وی خاطرنشان نمود،"پ.د.ک خیانت کرده و پسر من را به دولت ترکیه تصمیم نموده است. اگر میان کوردها اتحادی وجود داشت، پ.د.ک نمی‌توانست اینگونه به آسانی خیانت کند."